ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บุษบกขนาดใหญ่ article

บุษบกขนาดใหญ่เป็นงานที่มีความสวยงามเป็นอย่างมากของร้านบุษบกทองคำ ขนาดบัลลังค์สำหรับการประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุหรือพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่นับความกว้างที่ 10 นิ้วขึ้นมา จัดเป็นบุษบกขนาดใหญ่เหมาะสำหรับทางวัดหรือสถานที่ปฎิบัติธรรมจะประดิษฐานพระบรมธาตุหรือพระพุทธรูปไว้สักการะบูชา ความใหญ่ของบุษบกจะเป็นที่โดดเด่นเป็นสง่ามีราศีเป็นอย่างมาก

บุษบกมาลางดงามมีคุณค่าศิลปไทย
 

บุษบกมาลา
บุษบกของทางร้านบุษบกทองคำมีบุษบกขนาดใหญ่ที่นับความกว้างของบัลลังค์
ที่มีความกว้าง 10 นิ้วขึ้นไปจนถึง 25 นิ้ว ตัวบุษบกขนาดใหญ่นี้โครงเป็นไม้สักและแกะสลัก
ลวดลายไทยสวยงามมีคุณค่าเป็นอย่างมากเหมาะสำหรับการประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ
หรือพระธาตุมีทั้งแบบปิดทองคำเปลวแท้กับแบบพ่นน้ำทอง ลงยาประดับเพชรคริสตัลคลิกดูรายละเอียดเพิ่ม
รวมเรื่องของ บุษบก ....................คลิกที่นี่

บุษบก ทิพย์วิมานแห่งสรวงสวรรค์ article
บุษบก..ความหมาย article
บุษบกการนำไปใช้ article
บุษบกขนาดเล็ก article
บุษบก BBC-02 A article
บุษบก BBC-02 B article
บุษบก BBC-04 article
บุษบกมาลา article
บุษบก ขนาด 5 นิ้ว article
บุษบก ขนาด 6 นิ้ว article
บุษบก ขนาด 10 นิ้ว article
บุษบก ขนาด 15 นิ้ว article
บุษบก ขนาด 17 นิ้ว พ่นทอง article
บุษบก ขนาด 21 นิ้ว articledot
พระมหาธาตุ,พระบรมสารีริกธาตุ
dot
bulletเรื่องของพระบรมสารีริกธาตุ
dot
พระอสีติและพระอรหันตธาตุ
dot
dot
พระธาตุบูรพาจารย์ในยุคปัจจุบัน
dot
dot
เจดีย์พระธาตุทั่วไทยและทั่วโลก
dot
dot
หมวดหมู่สินค้า บุษบก บุษบกมาลา
dot
บุษบกมาลา
bulletบุษบกน่ารู้
bulletบุษบก BBC-02 A-B
bulletบุษบก BBC-04
bulletบุษบกมาลา
bulletบุษบก ขนาด 5 นิ้ว
bulletบุษบก ขนาด 6 นิ้ว
bulletบุษบก ขนาด 10 นิ้ว
bulletบุษบก ขนาด 15 นิ้ว
bulletบุษบก ขนาด 17 นิ้ว ปิดทอง
bulletบุษบก ขนาด 17 นิ้ว พ่นทอง
bulletบุษบก ขนาด 21 นิ้ว
bulletบุษบก ขนาด 25 นิ้ว
dot
หมวดหมู่สินค้า ผอบใส่พระธาตุ
dot
bulletผอบทรงโถน้ำมนต์
bulletผอบเลนส์ขยาย
bulletผอบขนาดเล็ก
bulletผอบ PC-07
bulletผอบ PC-09
bulletผอบ PC-15
bulletผอบทรงสูง PTC-12
bulletผอบทรงสูง PTC-15
bulletผอบขนาดใหญ่ 9 นิ้ว
bulletผอบแก้วคริสตัล
dot
หมวดหมู่สินค้า เจดีย์ใส่พระธาตุ
dot
bulletเจดีย์ JC-01
bulletเจดีย์ JC-02
bulletเจดีย์ JC-03
bulletเจดีย์ JC-05
bulletเจดีย์ JC-06
bulletเจดีย์ JC-07
bulletเจดีย์ JC-09
bulletเจดีย์ JC-12
bulletเจดีย์ JC-15
bulletเจดีย์ JC-22
bulletเจดีย์คริสตัล 5 นิ้ว
bulletเจดีย์ผอบ
dot
หมวดหมู่สินค้า งานลงยาโบราณ
dot
bulletงานลงยาประดับสั่งพิเศษ
bulletเจดีย์ฐานกลมลงยา
bulletเจดีย์ฐานแปดเหลี่ยมเล็ก
bulletเจดีย์ฐานแปดเหลี่ยมใหญ่
bulletโกศบรรจุอัฐิธาตุ
bulletแก้วทรงดอกบัวตูม
bulletแว่นแก้วเล็ก
bulletฐานแปดเหลี่ยมยอดเจดีย์
bulletแปดเหลี่ยมผอบ 12 เซน.
dot
หมวดหมู่สินค้า สั่งทำพิเศษ
dot
bulletงานประดับลายไทยพิเศษ
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ร้าน บุษบกทองคำ
ที่อยู่ :  เลขที่ 453 หมู่ 8 ถนน พาน -ป่าแดด.ตำบล :  สันติสุข อำเภอ : พาน
จังหวัด : เชียงราย     รหัสไปรษณีย์ : 57120
เบอร์โทร มือถือ :  0634246256
อีเมล : jedeethai@gmail.com
เว็บไซต์ :www.jedeethai.com