ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เจดีย์พระธาตุในเขตภาคกลาง article

 

                            
                                                     ภาพพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม

ภาคกลางเป็นยุคแรกที่พระพุทธศาสนามาถึงภูมิภาคนี้จะนับได้ตั้งแต่ยุคทราวดี ความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนายังสืบดำรงคงอยู่และสืบมาจนถึงปัจจุบัน เจดีย์พระบรมธาตุมีอยู่ในเขต จ.นครปฐม จ.ราชบุรี มีรายนามจังหวัด ดังนี้

1.เจดีย์พระธาตุในเขต จ.อยุธยา

2.เจดีย์พระธาตุในเขต จ.ชัยนาท

3.เจดีย์พระธาตุในเขต จ.อ่งทอง

4.เจดีย์พระธาตุในเขต จ.สิงห์บุรี

5.เจดีย์พระธาตุในเขต จ.ลพบุรี

6.เจดีย์พระธาตุในเขต จ.สระบุรี

7.เจดีย์พระธาตุในเขต จ.อุทัยธานี

8.เจดีย์พระธาตุในเขต จ.สุพรรณบุรี

9.เจดีย์พระธาตุในเขต จ.กาญจนบุรี

10.เจดีย์พระธาตุในเขต จ.ชลบุรี

11.เจดีย์พระธาตุในเขต จ.ตราด

12.เจดีย์พระธาตุในเขต จ.ฉะเชิงเทรา

13.เจดีย์พระธาตุในเขต จ.ปราจีนบุรี

14.เจดีย์พระธาตุในเขต จ.ระยอง

15.เจดีย์พระธาตุในเขต จ.นครปฐม

16.เจดีย์พระธาตุในเขต จ.สมุทรสาคร

17.เจดีย์พระธาตุในเขต จ.สมุทรสงคราม

18.เจดีย์พระธาตุในเขต จ.ราชบุรี

19.เจดีย์พระธาตุในเขต จ.เพชรบุรี

20.เจดีย์พระธาตุในเขต จ.จันทบุรี
เจดีย์พระธาตุในเขตภาคกลาง

เจดีย์พระธาตุในเขต จ.นครปฐม article
พระปฐมเจดีย์ articledot
พระมหาธาตุ,พระบรมสารีริกธาตุ
dot
bulletเรื่องของพระบรมสารีริกธาตุ
dot
พระอสีติและพระอรหันตธาตุ
dot
dot
พระธาตุบูรพาจารย์ในยุคปัจจุบัน
dot
dot
เจดีย์พระธาตุทั่วไทยและทั่วโลก
dot
dot
หมวดหมู่สินค้า บุษบก บุษบกมาลา
dot
บุษบกมาลา
bulletบุษบกน่ารู้
bulletบุษบก BBC-02 A-B
bulletบุษบก BBC-04
bulletบุษบกมาลา
bulletบุษบก ขนาด 5 นิ้ว
bulletบุษบก ขนาด 6 นิ้ว
bulletบุษบก ขนาด 10 นิ้ว
bulletบุษบก ขนาด 15 นิ้ว
bulletบุษบก ขนาด 17 นิ้ว ปิดทอง
bulletบุษบก ขนาด 17 นิ้ว พ่นทอง
bulletบุษบก ขนาด 21 นิ้ว
bulletบุษบก ขนาด 25 นิ้ว
dot
หมวดหมู่สินค้า ผอบใส่พระธาตุ
dot
bulletผอบทรงโถน้ำมนต์
bulletผอบเลนส์ขยาย
bulletผอบขนาดเล็ก
bulletผอบ PC-07
bulletผอบ PC-09
bulletผอบ PC-15
bulletผอบทรงสูง PTC-12
bulletผอบทรงสูง PTC-15
bulletผอบขนาดใหญ่ 9 นิ้ว
bulletผอบแก้วคริสตัล
dot
หมวดหมู่สินค้า เจดีย์ใส่พระธาตุ
dot
bulletเจดีย์ JC-01
bulletเจดีย์ JC-02
bulletเจดีย์ JC-03
bulletเจดีย์ JC-05
bulletเจดีย์ JC-06
bulletเจดีย์ JC-07
bulletเจดีย์ JC-09
bulletเจดีย์ JC-12
bulletเจดีย์ JC-15
bulletเจดีย์ JC-22
bulletเจดีย์คริสตัล 5 นิ้ว
bulletเจดีย์ผอบ
dot
หมวดหมู่สินค้า งานลงยาโบราณ
dot
bulletงานลงยาประดับสั่งพิเศษ
bulletเจดีย์ฐานกลมลงยา
bulletเจดีย์ฐานแปดเหลี่ยมเล็ก
bulletเจดีย์ฐานแปดเหลี่ยมใหญ่
bulletโกศบรรจุอัฐิธาตุ
bulletแก้วทรงดอกบัวตูม
bulletแว่นแก้วเล็ก
bulletฐานแปดเหลี่ยมยอดเจดีย์
bulletแปดเหลี่ยมผอบ 12 เซน.
dot
หมวดหมู่สินค้า สั่งทำพิเศษ
dot
bulletงานประดับลายไทยพิเศษ
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ร้าน บุษบกทองคำ
ที่อยู่ :  เลขที่ 453 หมู่ 8 ถนน พาน -ป่าแดด.ตำบล :  สันติสุข อำเภอ : พาน
จังหวัด : เชียงราย     รหัสไปรษณีย์ : 57120
เบอร์โทร มือถือ :  0634246256
อีเมล : jedeethai@gmail.com
เว็บไซต์ :www.jedeethai.com