ReadyPlanet.com
dot dot
dot
พระอรหันตธาตุ article

 

พระอรหันตธาตุหมายถึงพระสงฆ์สาวกนับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เป็นผู้บรรลุถึงอรหันตผลหมดสิ้นกิเลสทั้งปวงแล้ว มีพระอัครมหาสาวกและพระอสีติทั้งหลายอัฐิธาตุของท่านได้แปรเป็นพระธาตุหลังจากจากท่านได้นิพพานไปแล้ว พระธาตุที่เกิดขึ้นนับเป็นเครื่องยืนยันในหลักธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอย่างดีว่าถูกต้องไร้มลทินสะอาดบริสุทธิ์อย่างแท้จริง ตำราโบราณได้จำแนกชี้แจงคุณลักษณะเป็นแบบต่างๆให้ได้รู้ได้ศึกษากันเช่น.......................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระธาตุพระสารีบุตร
สัณฐานกลมเป็นปริมณฑล หรือรูปรีแบบไข่จิ้งจกหรือบาตรคว่ำ มีสีขาวดังสีสังข์ สีพิกุลแห้งและสีหวายตะค้า

 

 

พระธาตุพระโมคคัลลานะ
สัณฐานกลมหรือรีเป็นผลมะตูม หรือเมล็ดทองหลางหรือเล็ดสวาท เป็นสีดำ สีเหลืองเหมือนหวายตะค้า สีขาวก็มี สีเขียว หรือเป็นลายเหมือนไข่นก

 

 

พระธาตุพระสิวลี
สัณฐานดังเมล็ดในพุทราหรือผลยอป่า หรือเมล็ดมะละกอ สีเขียวดังผักตบบ้างสีแดงดังสีหม้อใหม่ หรือสีพิกุลแห้ง สีเหลืองดังหวายตะค้าหรือสีขาวดังสีสังข์
พระอรหันตธาตุ
dot
พระมหาธาตุ,พระบรมสารีริกธาตุ
dot
bulletเรื่องของพระบรมสารีริกธาตุ
dot
พระอสีติและพระอรหันตธาตุ
dot
dot
พระธาตุบูรพาจารย์ในยุคปัจจุบัน
dot
dot
เจดีย์พระธาตุทั่วไทยและทั่วโลก
dot
dot
หมวดหมู่สินค้า บุษบก บุษบกมาลา
dot
บุษบกมาลา
bulletบุษบกน่ารู้
bulletบุษบก BBC-02 A-B
bulletบุษบก BBC-04
bulletบุษบกมาลา
bulletบุษบก ขนาด 5 นิ้ว
bulletบุษบก ขนาด 6 นิ้ว
bulletบุษบก ขนาด 10 นิ้ว
bulletบุษบก ขนาด 15 นิ้ว
bulletบุษบก ขนาด 17 นิ้ว ปิดทอง
bulletบุษบก ขนาด 17 นิ้ว พ่นทอง
bulletบุษบก ขนาด 21 นิ้ว
bulletบุษบก ขนาด 25 นิ้ว
dot
หมวดหมู่สินค้า ผอบใส่พระธาตุ
dot
bulletผอบทรงโถน้ำมนต์
bulletผอบเลนส์ขยาย
bulletผอบขนาดเล็ก
bulletผอบ PC-07
bulletผอบ PC-09
bulletผอบ PC-15
bulletผอบทรงสูง PTC-12
bulletผอบทรงสูง PTC-15
bulletผอบขนาดใหญ่ 9 นิ้ว
bulletผอบแก้วคริสตัล
dot
หมวดหมู่สินค้า เจดีย์ใส่พระธาตุ
dot
bulletเจดีย์ JC-01
bulletเจดีย์ JC-02
bulletเจดีย์ JC-03
bulletเจดีย์ JC-05
bulletเจดีย์ JC-06
bulletเจดีย์ JC-07
bulletเจดีย์ JC-09
bulletเจดีย์ JC-12
bulletเจดีย์ JC-15
bulletเจดีย์ JC-22
bulletเจดีย์คริสตัล 5 นิ้ว
bulletเจดีย์ผอบ
dot
หมวดหมู่สินค้า งานลงยาโบราณ
dot
bulletงานลงยาประดับสั่งพิเศษ
bulletเจดีย์ฐานกลมลงยา
bulletเจดีย์ฐานแปดเหลี่ยมเล็ก
bulletเจดีย์ฐานแปดเหลี่ยมใหญ่
bulletโกศบรรจุอัฐิธาตุ
bulletแก้วทรงดอกบัวตูม
bulletแว่นแก้วเล็ก
bulletฐานแปดเหลี่ยมยอดเจดีย์
bulletแปดเหลี่ยมผอบ 12 เซน.
dot
หมวดหมู่สินค้า สั่งทำพิเศษ
dot
bulletงานประดับลายไทยพิเศษ
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ร้าน บุษบกทองคำ
ที่อยู่ :  เลขที่ 453 หมู่ 8 ถนน พาน -ป่าแดด.ตำบล :  สันติสุข อำเภอ : พาน
จังหวัด : เชียงราย     รหัสไปรษณีย์ : 57120
เบอร์โทร มือถือ :  0634246256
อีเมล : jedeethai@gmail.com
เว็บไซต์ :www.jedeethai.com