ReadyPlanet.com
dot dot
dot
พระปฐมเจดีย์ article

พระปฐมเจดีย์
Phra Pathom Chedi
วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
Wat Phra Pathom Chedi Rajaworamahaviharn Muang Nakhon Pathom

พระปฐมเจดีย์

 พระปฐมเจดีย์ เป็นปูชนียสถานสำคัญของประเทศไทย เป็นพุทธสถานที่เป็นศรีสง่าของจังหวัดนครปฐม ขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ สัณฐานเป็นเจดีย์ทรงลังกา สูง ๑๒๐.๔๕ เมตร ฐานรอบ ๒๓๕.๕๐ เมตร ระเบียงรอบ ๕๖๒ เมตร กำแพงแก้วชั้นในรอบ ๙๑๒ เมตร มีซุ้มระฆังบนลานเจดีย์ ๒๔ ซุ้ม ฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส ชั้นลด ๔ ทิศ ระเบียงคดมีวิหารประจำทิศ ๔ ทิศ ถัดเข้าไปเป็นชั้นลานประทักษิณ แล้วเป็นฐานเป็นชั้นต่อจนถึงองค์ระฆัง ปากผายคว่ำ มีช่องบัวใบเทศกึ่งกลางองค์ระฆังทั้ง ๔ ทิศ ถัดองค์ระฆังเป็นบัลลังก์เสาหาน บัวถวายบัวหน้ากระดาน ปล้องไฉน ปลียอด เม็ดน้ำค้าง นพศูลและมงกุฎ
พระปฐมเจดีย์มุมสูง ประวัติการสร้างเมืองสุวรรณภูมิ คือดินแดนนครปฐม ซึ่งพระโสณะเถระและพระอุตรเถระ ซึ่งพระเจ้าอโศกมหาราชส่งเป็นสมณทูต เข้ามาเผยแพร่พระพุทธศาสนา เมื่อประมาณพุทธศักราช ๓๐๐ จึงประมาณว่าองค์พระปฐมเจดีย์ได้บูรณะตามสมัยเป็น ๓ ระยะ สมัยสุวรรณภูมิ ระยะแรกเมื่อรัหว่างพุทธศักราช ๓๐๐ – ๑๐๐๐ สมัยทวารวดี มีการสร้างเพิ่มเติมประมาณระหว่างพุทธศักราช ๑๐๐๐ – ๑๖๐๐ และได้ถูกทิ้งร้างตราบถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์สันนิษฐานว่านครปฐมถูกทิ้งร้างเนื่องมาจากพระเจ้าอนุรุชแห่งเมืองพุกามยกมาตี และกวาดต้อนผู้คนไปด้วย ปรากฏว่าเมื่อสร้างทางรถไปจากสถานีธนบุรีไปนครปฐม ได้รื้อซากเจดีย์ไปกว่า ๕๐๐ องค์ เหลือเฉพาะองค์พระปฐมเจดีย์ที่สูงใหญ่มาก การสร้างพระปฐมเจดีย์ครั้งที่ ๒ สมัยทวารวดี ประมาณพุทธศักราช ๕๖๒ พระยาพานทำปิตุฆาต ฆ่าบิดาตนโดยมิได้เจตนา ได้รับคำแนะนำให้สร้างเจดีย์ใหญ่สูงชีวนกเขาเหินได้เห็นปาฏิหาริย์พระธาตุแสดงจึงสร้างพระปรางค์ครอบเจดีย์องค์เดิมสูง ๔๒ วา ๒ ศอก ในรัชกาลที่ ๓ พระภิกษุเจ้าฟ้ามงกุฎ ต่อมาคือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จจารึกไปถึงเจดีย์นครปฐมเมื่อพุทธศักราช ๒๓๗๔ ได้สักการะและมีปาฏิหาริย์ทรงได้พระบรมธาตุมาด้วย ๑ องค์ ครั้งเมื่อเสด็จกลับพระนครก็ได้พระธรรมธาตุอีกองค์หนึ่ง ซึ่งเชื่อว่าเสด็จมาจากพระนครปฐม ครั้งเมื่อเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติจึงโปรดให้สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ) เป็นแม่กองก่อสร้าง เป็นมหาเจดีย์พระองค์ใหญ่ ครอบองค์ที่เป็นพระปรางค์ไว้ภายใน ทรงกระทำสมโภชสักการบูชาเป็นงานใหญ่ ตลอดมาถึงรัชกาลที่ ๕ – ๖ ทรงได้ทอดพระเนตรปาฏิหาริย์ของพระบรมธาตุตลอดมา ได้ทำนุบำรุงพระปฐมเจดีย์ ได้โปรดให้ประดิษฐานพระยืนไว้ด้านเหนือคือพระร่วงโรจนฤทธิ์ ต่อมาในรัชกาลปัจจุบันได้ประดิษฐานพระพุทธรูปศิลาขาวซึ่งเป็นพระพุทธรูปสมัยทวารวดีไว้ที่ฐานด้านทิศใต้

 

พระปฐมเจดีย์มองจากมุมสูง
พระปฐมเจดีย์ มองจากมุมสูง

พระปฐมเจดีย์ภาพเก่า
องค์พระปฐมเจดีย์ภาพเก่าล้ำค่า

 
เจดีย์พระธาตุในเขตภาคกลาง

เจดีย์พระธาตุในเขตภาคกลาง article
เจดีย์พระธาตุในเขต จ.นครปฐม articledot
พระมหาธาตุ,พระบรมสารีริกธาตุ
dot
bulletเรื่องของพระบรมสารีริกธาตุ
dot
พระอสีติและพระอรหันตธาตุ
dot
dot
พระธาตุบูรพาจารย์ในยุคปัจจุบัน
dot
dot
เจดีย์พระธาตุทั่วไทยและทั่วโลก
dot
dot
หมวดหมู่สินค้า บุษบก บุษบกมาลา
dot
บุษบกมาลา
bulletบุษบกน่ารู้
bulletบุษบก BBC-02 A-B
bulletบุษบก BBC-04
bulletบุษบกมาลา
bulletบุษบก ขนาด 5 นิ้ว
bulletบุษบก ขนาด 6 นิ้ว
bulletบุษบก ขนาด 10 นิ้ว
bulletบุษบก ขนาด 15 นิ้ว
bulletบุษบก ขนาด 17 นิ้ว ปิดทอง
bulletบุษบก ขนาด 17 นิ้ว พ่นทอง
bulletบุษบก ขนาด 21 นิ้ว
bulletบุษบก ขนาด 25 นิ้ว
dot
หมวดหมู่สินค้า ผอบใส่พระธาตุ
dot
bulletผอบทรงโถน้ำมนต์
bulletผอบเลนส์ขยาย
bulletผอบขนาดเล็ก
bulletผอบ PC-07
bulletผอบ PC-09
bulletผอบ PC-15
bulletผอบทรงสูง PTC-12
bulletผอบทรงสูง PTC-15
bulletผอบขนาดใหญ่ 9 นิ้ว
bulletผอบแก้วคริสตัล
dot
หมวดหมู่สินค้า เจดีย์ใส่พระธาตุ
dot
bulletเจดีย์ JC-01
bulletเจดีย์ JC-02
bulletเจดีย์ JC-03
bulletเจดีย์ JC-05
bulletเจดีย์ JC-06
bulletเจดีย์ JC-07
bulletเจดีย์ JC-09
bulletเจดีย์ JC-12
bulletเจดีย์ JC-15
bulletเจดีย์ JC-22
bulletเจดีย์คริสตัล 5 นิ้ว
bulletเจดีย์ผอบ
dot
หมวดหมู่สินค้า งานลงยาโบราณ
dot
bulletงานลงยาประดับสั่งพิเศษ
bulletเจดีย์ฐานกลมลงยา
bulletเจดีย์ฐานแปดเหลี่ยมเล็ก
bulletเจดีย์ฐานแปดเหลี่ยมใหญ่
bulletโกศบรรจุอัฐิธาตุ
bulletแก้วทรงดอกบัวตูม
bulletแว่นแก้วเล็ก
bulletฐานแปดเหลี่ยมยอดเจดีย์
bulletแปดเหลี่ยมผอบ 12 เซน.
dot
หมวดหมู่สินค้า สั่งทำพิเศษ
dot
bulletงานประดับลายไทยพิเศษ
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ร้าน บุษบกทองคำ
ที่อยู่ :  เลขที่ 453 หมู่ 8 ถนน พาน -ป่าแดด.ตำบล :  สันติสุข อำเภอ : พาน
จังหวัด : เชียงราย     รหัสไปรษณีย์ : 57120
เบอร์โทร มือถือ :  0634246256
อีเมล : jedeethai@gmail.com
เว็บไซต์ :www.jedeethai.com