ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ออกบวชเป็นพระฝ่ายธรรมยุต article

ออกบวชเป็นพระฝ่ายธรรมยุต

    ข้าพเจ้าได้มาบวชฝ่ายธรรมยุต  เมื่อวันที่  24  มีนาคม  พ.ศ.2486  เวลา 17.00น. ณ  พัทธสีมา  วัดป่าสำราญนิเวศน์  ตำบลบ้านบุ่ง  อำเภออำนาจเจริญ  จังหวัดอุบลราชธานี  โดยมี  ท่านพระครูทัศนวิสุทธิ ( มหาดุสิต  เทวิโร )  เป็นพระอุปัชฌายะท่านเป็นหลานท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์ ( จันทร์  สิริจนฺโท )  เจ้าอาวาสวัดบรมนิวาส  ท่านเจ้าคุณอุบาลีฯ  ได้นำหลานคนนี้ไปอุปการะตั้งแต่เล็กจนบวชเรียนที่วัดบรมนิวาสและเจริญรุ่งเรืองต่อมาในพระพุทธศาสนา  ต่อมาได้เป็นเจ้าคณะอำเภออำนาจเจริญ  พอได้รับแต่งตั้งให้เป็นอุปัชฌาย์ได้เพียง  5  วัน  ก็มาอุปสมบทข้าพเจ้าเป็นนาคแรก  นับว่าข้าพเจ้าเป็นนาคแรกที่สุดของท่าน  ท่านจึงได้ตั้งฉายาให้ข้าพเจ้าว่า  “กุลเชฏฺโฐ “  แปลว่า  พี่ชายคนใหญ่ที่สุดของหมู่ของพวกในวงศ์ตระกูลนี้  องค์ที่สองน้องชายคือท่านอาจารย์สิงห์ทอง  ธมฺมวโร  แห่งวัดป่าแก้วบ้านชุมพล  ซึ่งข้าพเจ้าได้ไปนั่งหัตถบาส  อยู่ด้วย
 

    พระกัมมวาจารย์ของข้าพเจ้าคือ  พระอาจารย์เกิ่ง  อธิมุตฺโต  ท่านอาจารย์ได้สั่งกำชับให้ข้าพเจ้าท่องปาฏิโมกข์ให้ได้หมดภายใน  1     เดือน  ทั้งสั่งให้ท่องเจ็ดตำนานให้ได้  พร้อมกันในเวลาเดียวกันด้วย
 

    ข้าพเจ้าได้ใช้ความอุตสาหะพยายาม  ตะเกียกตะกายอย่างเต็มที่เพื่อท่องปาฏิโมกข์  และเจ็ดตำนานให้ได้ทันกำหนดภายใน  1  เดือน  ตามที่ท่านอาจารย์สั่ง  การท่องส่วนใหญ่ใช้เวลาว่างจากการปฏิบัติธรรมในตอนกลางวันและเวลากลางคืนอันเป็นเวลาสงัดโดยใช้ตะเกียงกระป๋องนมไส้ด้ายจุดไฟ  มีแสงสว่างริบหรี่  พออ่านออกเห็นตัวหนังสือเท่านั้น  ท่านให้น้ำมันก๊าด  1  ขวดแม่โขง  บอกว่าให้ใช้เท่านั้นแหละข้าพเจ้าก็จำกัดใช้เพียงแค่นั้นจริง ๆ  วันที่ท่านเริ่มสั่งให้ท่องนั้น   คือวันขึ้น  1  ค่ำ  เดือน  5  บอกว่าครบ  1  เดือน  คือเดือน  6  ขึ้น  1  ค่ำ  ให้มาสอบนะ  ให้มาสวดให้ฟังนะ
 

    ข้าพเจ้าก็รีบเร่งท่องเป็นการใหญ่  ภายในเวลาจำกัด  1  เดือนนั้น  พอถึงขึ้น  1 ค่ำ  เดือน  6  ท่านก็เรียกข้าพเจ้าให้ไปทดสอบ  โดยให้ท่องให้ท่านฟังทั้งปาฏิโมกข์และเจ็ดตำนาน  ปรากฏว่าข้าพเจ้าสามารถสวดให้ท่านฟังได้อย่างคล่องแคล่ว  แม้เจ็ดตำนานก็ได้  แม้ปาฏิโมกข์ก็ได้ ท่านจึงออกปากชมว่า  “ แหม  ผมไม่นึกเลยว่า  จะท่องได้ถึงเพียงนี้  แต่ตัวผมเอง  ก็ยังทำไม่ได้เร็วขนาดนี้เลย  ผมพูดไปเช่นนั้น   ก็เพื่อลองเชิงดูต่างหาก “
 

    ดังนั้นภายในเดือนที่สองนั้นเอง  ข้าพเจ้าก็สามารถแสดงปาฏิโมกข์ได้อย่างเรียบร้อย  โดยใช้เวลาสวดเพียง  40  หรือ  45  นาทีเป็นอย่างช้า  การแสดงปฏิโมกข์นี้ข้าพเจ้าได้สวดตลอดมา – ตั้งแต่บวชพรรษาที่  1 จนถึงพรรษาที่  20 จึงไดลดละลงบ้าง
 

    ท่านพระอาจารย์เกิ่ง  อธิมุตฺโต  ท่านเป็นพระที่เคร่งครัดในทางธุดงค์ปฏิบัติมาก  ท่านสอนว่า  พระบวชใหม่นี่ต้องเดินจงกรมมาก ๆ นะ  นั่งมาก ๆ นะ  นอนไม่ได้นะ – ท่านกำชับอย่างเด็ดขาด  และอย่าไปกินให้อิ่มนะ
 

    ข้าพเจ้าจึงพยายามปฏิบัติตามคำสอนของท่านอาจารย์   ตั้งใจทำความเพียรอย่างขะมักเขม้น  กล่าวคือเดินมาก  นั่งมาก  ฉันน้อย บางวันก็ฉัน  บางวันก็ไม่ฉันสลับกันไป  จนกระทั่งวันหนึ่งท่านอาจารย์คงเห็นว่าข้าพเจ้าชักจะซูบผอมเกินไป  ท่านจึงทักว่า – พระบวชใหม่  อย่าไปอดข้าวมากนักซี  ....... ธาตุมันจะเสีย  ธาตุมันจะพิการ  ให้ฉันข้าวเสียบ้าง
 

    ท่านสั่งเช่นนั้น  ข้าพเจ้าจึงต้องผ่อนฉันอาหารบ้าง  พอให้ได้เยียวยาธาตุขันธ์จำได้ว่า  ปีที่ข้าพเจ้าอุปสมบทนั้น  เป็นปีที่มีการประชุมเพลิงท่านพระอาจารย์เสาร์  กันตสีโลนั่นเอง
 

   ศาลาและโบสถ์วัดป่าสำราญนิเวศน์ ต.บ้านป่า อ.อำนาจเจริญ เป็นวัดที่หลวงปู่บวชเป็นธรรมยุต และมาท่องปฎิโมกข์และเจ็ดตำนานที่นี่
อัตตโนประวัติหลวงปู่จวน กุลเชฏโฐ

คลิปวีดีโอประวัติหลวงปู่จวน กุลเชฏโฐ article
ชาติกำเนิดปฐมวัย article
พบพระธุดงค์และได้หนังสือไตรสรณาคมน์ article
ออกจากโรงเรียนและรู้จักรักผู้หญิง article
แสวงธรรม article
พรรษาที่ 1 พ.ศ. 2486 วัดป่าบ้านพอก หนองคอนทั้ง อำเภอเลิงนกทา article
ออกเดินธุดงค์เป็นครั้งแรก article
พรรษาที่ 2 พ.ศ. 2487 วัดทุ่ง บ้านหนองอีนิน อำเภอเลิงนกทา article
พรรษาที่ 3 พ.ศ. 2488 วัดบ้านนาจิก ดอนเมือง ตำบลหนองปลิง article
พรรษาที่ 4 พ.ศ. 2489 อยู่ด้วยท่านพระอาจารย์มั่น ณ วัดป่าบ้านหนองผือ อำเภอพรรณานิคม article
พรรษาที่ 5และ6 พ.ศ. 2490 จำพรรษา ณ จังหวัดเชียงใหม่ article
พรรษาที่ 7 พ.ศ.2492 วัดป่าบ้านเหล่ามันแกว สงเคราะห์โยมมารดา article
พรรษาที่ 8 พ.ศ.2493 จำพรรษาที่ถ้ำพวง อ.ส่องดาว สกลนคร article
เอากระดูกช้างมาเป็นยาแก้โง่ article
พรรษาที่ 9 พ.ศ. 2494 ภูสะโกฏ บ้านหนองเม็ก นามน article
พรรษา 10 พ.ศ 2495 จำพรรษาที่ดอนกระพุง ชายป่าดงหม้อทอง อ.วานรนิวาส article
พรรษาที่ 11,13 พ.ศ. 2496 , 2498 จำพรรษาที่ดงหม้อทอง อำเภอวานรนิวาส article
พรรษาที่ 14 พ.ศ.2499 จำพรรษาที่ ถ้ำแก้ว ตาดปอ บ้านทุ่งทรายจก ภูวัว article
พรรษาที่ 15 ถึง 16 พ.ศ. 2500 ถึง 2501 กลับไปจำพรรษาที่ ดงหม้อทอง article
พรรษาที่ 17 พ.ศ.2502 จำพรรษาที่ถ้ำจันทน์ ดงศรีชมภู อ.โพนพิสัย article
พรรษาที่ 18 ถึง 20 พ.ศ. 2503 ถึง 2505 จำพรรษาที่ถ้ำจันทน์ ( ต่อ ) article
พรรษาที่ 21 พ.ศ.2506 จำพรรษาที่ภูสิงห์น้อย ( ภูกิ่ว ) article
พรรษาที่ 22 ถึง 25 พ.ศ.2507 ถึง 2510 จำพรรษาที่ถ้ำบูชา ตาดสะอาม ภูวัว article
พรรษาที่ 26 พ.ศ.2511 จำพรรษาอยู่กับหลวงปู่ขาว อนาลโย ที่วัดถ้ำกลองเพล อุดรธานี article
พรรษาที่ 27 ถึง 38 พ.ศ. 2512 ถึง 2523 จำพรรษาที่ภูทอก วัดเจติยาคิรีวิหาร อำเภอบึงกาฬ article
เล่าประวัติด้วยเสียงของท่านเอง articledot
พระมหาธาตุ,พระบรมสารีริกธาตุ
dot
bulletเรื่องของพระบรมสารีริกธาตุ
dot
พระอสีติและพระอรหันตธาตุ
dot
dot
พระธาตุบูรพาจารย์ในยุคปัจจุบัน
dot
dot
เจดีย์พระธาตุทั่วไทยและทั่วโลก
dot
dot
หมวดหมู่สินค้า บุษบก บุษบกมาลา
dot
บุษบกมาลา
bulletบุษบกน่ารู้
bulletบุษบก BBC-02 A-B
bulletบุษบก BBC-04
bulletบุษบกมาลา
bulletบุษบก ขนาด 5 นิ้ว
bulletบุษบก ขนาด 6 นิ้ว
bulletบุษบก ขนาด 10 นิ้ว
bulletบุษบก ขนาด 15 นิ้ว
bulletบุษบก ขนาด 17 นิ้ว ปิดทอง
bulletบุษบก ขนาด 17 นิ้ว พ่นทอง
bulletบุษบก ขนาด 21 นิ้ว
bulletบุษบก ขนาด 25 นิ้ว
dot
หมวดหมู่สินค้า ผอบใส่พระธาตุ
dot
bulletผอบทรงโถน้ำมนต์
bulletผอบเลนส์ขยาย
bulletผอบขนาดเล็ก
bulletผอบ PC-07
bulletผอบ PC-09
bulletผอบ PC-15
bulletผอบทรงสูง PTC-12
bulletผอบทรงสูง PTC-15
bulletผอบขนาดใหญ่ 9 นิ้ว
bulletผอบแก้วคริสตัล
dot
หมวดหมู่สินค้า เจดีย์ใส่พระธาตุ
dot
bulletเจดีย์ JC-01
bulletเจดีย์ JC-02
bulletเจดีย์ JC-03
bulletเจดีย์ JC-05
bulletเจดีย์ JC-06
bulletเจดีย์ JC-07
bulletเจดีย์ JC-09
bulletเจดีย์ JC-12
bulletเจดีย์ JC-15
bulletเจดีย์ JC-22
bulletเจดีย์คริสตัล 5 นิ้ว
bulletเจดีย์ผอบ
dot
หมวดหมู่สินค้า งานลงยาโบราณ
dot
bulletงานลงยาประดับสั่งพิเศษ
bulletเจดีย์ฐานกลมลงยา
bulletเจดีย์ฐานแปดเหลี่ยมเล็ก
bulletเจดีย์ฐานแปดเหลี่ยมใหญ่
bulletโกศบรรจุอัฐิธาตุ
bulletแก้วทรงดอกบัวตูม
bulletแว่นแก้วเล็ก
bulletฐานแปดเหลี่ยมยอดเจดีย์
bulletแปดเหลี่ยมผอบ 12 เซน.
dot
หมวดหมู่สินค้า สั่งทำพิเศษ
dot
bulletงานประดับลายไทยพิเศษ
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ร้าน บุษบกทองคำ
ที่อยู่ :  เลขที่ 453 หมู่ 8 ถนน พาน -ป่าแดด.ตำบล :  สันติสุข อำเภอ : พาน
จังหวัด : เชียงราย     รหัสไปรษณีย์ : 57120
เบอร์โทร มือถือ :  0634246256
อีเมล : jedeethai@gmail.com
เว็บไซต์ :www.jedeethai.com