ReadyPlanet.com
dot dot
dot
พรรษา 10 พ.ศ 2495 จำพรรษาที่ดอนกระพุง ชายป่าดงหม้อทอง อ.วานรนิวาส article

พรรษา  10  พ.ศ  2495
จำพรรษาที่ดอนกระพุง
ชายป่าดงหม้อทอง  อ.วานรนิวาส


       พรรษาที่  10  นี้  ข้าพเจ้าจำพรรษาองค์เดียวอยู่ที่ดอนกระพุง   ชายดงหม้อทอง  บ้านม่วง  อำเภอวานรนิวาส  อาศัยชาวบ้าน  3  หลังคาเรือนบิณฑบาตเลี้ยงชีวิต  พวกเขาเป็นคนจน  เพราะเพิ่งอพยพเข้าไปหักร้างถางพงอยู่ใหม่  ๆ แม้จะจนยากหาเช้ากินค่ำ  แต่ก็อดทนมาก  มีศรัทธามาก

      ที่บริเวณนั้น  เชื่อกันว่า  เป็นที่ขัดขวาง  คือ  เป็นที่ไม่ดีมีผีมาก  เป็นทุ่งร้าง  ว่างเว้นไม่มีคนกล้าไปทำมาหากิน  เพราะว่า  ไม่ว่าปลูกอะไรก็ไม่ขึ้น  แห้งแล้งทั้ง ๆ ที่อยู่ริมแม่น้ำสงคราม  เขาเรียกกันว่า  ทุ่งหนองอีดอนและทุ่งโซ่ง  ทุ่งโซ่งนี้  เคยเป็นที่อยู่ของพวกคนป่ากลุ่มหนึ่ง  เรียกกันว่า  พวกโซ่ง  แต่ตอนหลังก็ร้างไปหมด  เป็นทุ่งว่าง  แต่ก็มีลักษณะให้สังเกตคือยังมีต้นไม้ผล  เช่น  ต้นมะม่วงหลงเหลืออยู่  แสดงว่าคงมีบ้านเรือนผู้คนอยู่มาแต่โบราณ  หากขณะนั้นเป็นที่ยำเกรงว่าอยู่ไม่ได้  ผีจะขัดขวางไม่ให้อยู่  ปลูกอะไรก็จะไม่งอกงาม 

      เมื่อข้าพเจ้าบอกว่าจะจำพรรษาที่นี่  ชาวบ้านก็ตกใจกันมาก  บอกว่า  อยู่ไม่ได้เพราะผีดุ  ถ้าอยู่ผีมันจะโกรธ  มาแกล้งทำให้เจ็บป่วยถึงตาย  ที่ทุ่งนี้กลายเป็นที่ร้างไปก็เพราะเหตุนี้แหละ  พวกเขามาตั้งบ้านเรือนกันก็ตั้งกันอยู่บริเวณรอบนอกหรอก

      ข้าพเจ้าไม่ฟังเสียงของเขา  คงจำพรรษาอยู่  ณ  ที่นั้นเพราะได้ตั้งใจไว้แล้ว 

      พอถึงกลางพรรษา  เกิดนิมิตภาพขึ้นว่า  พวกผี  โซ่งพากันยกพรรค พวกมาเป็นฝูง  ๆ  พากันถือหอก  ถือดาบ  ถือปืน  อาวุธนานาชนิด  จะมาฆ่ามาฟันข้าพเจ้าให้ตาย  เมื่อมาถึงข้าพเจ้าก็พากันรุมใช้ทั้งดาบฟันหอกแทงและปืนยิง  ยิงเท่าไรก็ไม่ออก เอาหอกมาทุ่มแทงใส่ก็ไม่เข้า  เอามีดเอาพร้ามาฆ่าฟันก็ไม่เข้า ทำอย่างไร  ๆ  จนสุดความสามารถของเขา  แต่ก็ไม่สามารถทำอันตรายข้าพเจ้าได้  หัวหน้าผีก็เลยประกาศกับพวกบริวารผีว่า  เมื่อเราทำอะไรท่านไม่ได้แล้ว  พวกเรามายอมท่านเสียเถอะ เลยพากันแต่งขัน  มีดอกไม้ธูปเทียนมาคารวะบูชาข้าพเจ้า ยอมอ่อนน้อมต่อข้าพเจ้า 

      แม้จะเป็นเรื่องปรากฏในนิมิต  แต่ก็ประหลาดอย่างยิ่ง  ที่ต่อมาแถบบริเวณนั้นกลับปลูกบ้านเรือนได้  ปลูกข้าวทำนากันได้ผลดี  ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอันตรายใด ๆ และพวกประชาชนคนอด ๆ อยาก ๆ ไม่มีไร่ไม่มีนา  จึงได้พากันหลั่งไหล  เข้าไปจับจองที่วางเหล่านั้นเป็นที่ทำกิน  ต่อมาก็กลายเป็นไร่นาสาโททำข้าวกล้าบริบูรณ์  กลายเป็นคนพอมีพอใช้  มั่งคั่งพอสมควร 

      เมื่อออกพรรษาแล้ว  ข้าพเจ้าได้ปรารภกับญาติโยมแถวนั้น  ว่าอยากจะเข้าไปอยู่ในดงหม้อทอง  เพราะบริเวณดอนกระพุงนี้ได้มีผู้อพยพ  เข้ามามากแล้ว  จึงควรหลีกเร้นหนีไปหาความสงัดต่อไป  นอกจากนั้นได้ข่าวว่าดงหม้อทองมีถ้ำใหญ่ ๆ อยู่มาก  มีภูเขาโขดหิน และพลาญหินสวยงามมากด้วย  ซักถามถึงความข้อนี้ญาติโยมก็รับว่าจริง  พวกผมเคยเห็น 

      ข้าพเจ้าจึงขอให้โยมเขาพาไป  โดยเดินทางจากที่จำพรรษาตั้งแต่ฉันเสร็จในตอนเช้า  เดินตลอดวันสภาพภูมิประเทศเป็นป่าทึบ  รกชัฏ  พวกโยมเดินหน้าก็ต้องใช้มีดพร้าถางทางนำหน้า  พอเป็นช่องทางให้มุดลอด เดินไปได้  จนค่ำจึงถึงถ้ำที่ตั้งใจไป  ข้าพเจ้าตรวจดูบริเวณ  ก็เห็นว่าชัยภูมิน่าอยู่จริง  จึงขอให้ญาติโยมถากถางรื้อหลังถ้ำที่มีต้นไม้เครือเขาเถาวัลย์รกเลี้ยวปกคลุมอยู่  เลยพักนอนที่นั่น  ตอนค่ำได้ยินเสียงสัตว์ป่าร้องระงมในดง  มีเสือมากมีช้างมาก  คืนนั้นเสือมาร้องคราง  คำรามอยู่โดยใกล้เป็นครั้งแรกที่ได้ยินเสียงเสือร้อง  ทำเสียงเลียนสัตว์ต่าง ๆ ได้ที่ดงหม้อทองนี้เอง

      ข้าพเจ้าได้ยินเสียงร้อง  “ อู้ด...อื้อ   อู้ด...อื้อเหมือนเสียงวัว  ได้ยินครั้งแรกก็เข้าใจว่าเป็นวัว  จึงถามโยมบอกว่า  ไม่ใช่วัวหรอกครับ...เลยถามว่างั้นอะไร...ตอบว่าเป็นเสียงเสือใหญ่ครับ  ...แล้วเสือทำไมร้องเสียงเหมือนวัวล่ะ...ญาติโยมบอกว่า  มันร้องอย่างนี้แหละครับ  ธรรมดาเสือจะจับสัตว์อะไร  ก็จะต้องร้องเหมือนเสียงสัตว์นั้น  หากต้องการจับวัวก็ร้องเสียงเหมือนวัว  เพื่อล่อวัว  ถ้าจะจับหมาก็เห่าเหมือนหมาถ้าจะหลอกกวาง  ก็ร้องเหมือนกวาง  ....ปี๊บ....ปี๊บ เช่นนั้น  จะหลอกไก่ ก็ขันเหมือนไก่  แม้แต่มนุษย์เมื่อมันจะหลอกมันก็จะทำเสียงเหมือนคนพูดกันพึมพำทำให้คนหลงเชื่อ  นึกว่าเป็นมนุษย์เหมือนกัน เดินเข้าไปใกล้โดยไม่ระวังก็จะถูกจับเป็นเหยื่อได้โดยง่าย
  

       ข้าพเจ้าจึงได้รู้อุบายอันชาญฉลาดของเสือ  ตอนดึกเสียงร้องเหมือนวัวก็หายไป  และได้ยินเสียงร้องเปลี่ยนใหม่ เป็น หม่าว  อือ  หม่าว  อือ  ฟังชัดๆก็เป็นอ่าว อือ อ่าวอือ  ตลอดคืนยังรุ่งเสียงไม่มีตกหรือเบาลงเลย  ข้าพเจ้าเดินจงกรมอยู่ที่นั้น  ฟังไปฟังมาก็ชักคุ้นกับเสียงเสือ  ไม่ได้นึกกลัวเลยอยากให้มันมาร้องให้ฟังทุกคืนทุกวัน  เพราะมันไพเราะดีและทำให้จิตสงบเร็วดี 

      ฤดูแล้งแรกที่เข้าไปอยู่ดงหม้อทองนั้น  พวกญาติโยมที่ตามเข้าไปด้วยเขาอยากจะไปตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่ในดงหม้อทองบ้าง   ข้าพเจ้าจึงไปช่วยเลือกที่กำหนดที่ให้เขาตั้งบ้าน  เขาก็เลยถากถางป่าสร้างบ้านและ....ก็บอกกล่าวต่อ ๆ กันไปว่า  ข้าพเจ้าเจาะดงเข้าไปแล้ว  และจะอยู่จำพรรษาที่นั่นด้วย ความที่เขาเคยกลัวผี  กลัวป่าดงพงพี  กลัวสัตว์ป่า  ก็คลายลง  กลับมีความอุ่นใจขึ้นมาแทนที่  ประชาชนจากถิ่นต่าง ๆ จึงทยอยกันตามมา  ตั้งถิ่นฐานบ้านช่องเพราะเห็นว่า  ที่ดงหม้อทอง  ดินอุดมสมบูรณ์  ที่ทำเลทำมาหากินสะดวก  พวกประชาชนก็เลยอพยพตามเข้าไปตั้งบ้านเป็นปึกแผ่นแน่นหนา  เดิมทีดงแห่งนี้  ไม่มีหมู่บ้านข้าพเจ้าจึงเริ่มตั้งหมู่บ้านขึ้นให้ชื่อว่า  “ บ้านดงหม้อทอง “

      ไปอยู่ทีแรก  พวกเขาก็ต้องก่อร่างสร้างตัว  อดมื้อกินมื้อกันทั้งนั้น  แต่ภายหลังเมื่อตั้งบ้านเป็นปึกแผ่นแน่หนาแล้ว เดี๋ยวนี้  เขาก็เป็นผู้มีหลักฐาน  มีทรัพย์สมบัติพอสมควร  มีไร่นาสาโท  มีโรงสี  โรงเรือน  ไม่ยากจนข้นแค้นกันอีก 

      พวกชาวดงหม้อทองนี้  แม้ข้าพเจ้ามาอยู่ภูทอกแล้ว  เขาจะพาลูกหลานจัดผ้าป่ามาเยี่ยมข้าพเจ้าที่ภูทอกเป็นประจำทุกปี  เด็กเล็ก ๆ  ในสมัยนั้น  มาปัจจุบันนี้จบปริญญาทำงานการกันเป็นหลักฐานหลายสิบคน

 
อัตตโนประวัติหลวงปู่จวน กุลเชฏโฐ

คลิปวีดีโอประวัติหลวงปู่จวน กุลเชฏโฐ article
ชาติกำเนิดปฐมวัย article
พบพระธุดงค์และได้หนังสือไตรสรณาคมน์ article
ออกจากโรงเรียนและรู้จักรักผู้หญิง article
แสวงธรรม article
ออกบวชเป็นพระฝ่ายธรรมยุต article
พรรษาที่ 1 พ.ศ. 2486 วัดป่าบ้านพอก หนองคอนทั้ง อำเภอเลิงนกทา article
ออกเดินธุดงค์เป็นครั้งแรก article
พรรษาที่ 2 พ.ศ. 2487 วัดทุ่ง บ้านหนองอีนิน อำเภอเลิงนกทา article
พรรษาที่ 3 พ.ศ. 2488 วัดบ้านนาจิก ดอนเมือง ตำบลหนองปลิง article
พรรษาที่ 4 พ.ศ. 2489 อยู่ด้วยท่านพระอาจารย์มั่น ณ วัดป่าบ้านหนองผือ อำเภอพรรณานิคม article
พรรษาที่ 5และ6 พ.ศ. 2490 จำพรรษา ณ จังหวัดเชียงใหม่ article
พรรษาที่ 7 พ.ศ.2492 วัดป่าบ้านเหล่ามันแกว สงเคราะห์โยมมารดา article
พรรษาที่ 8 พ.ศ.2493 จำพรรษาที่ถ้ำพวง อ.ส่องดาว สกลนคร article
เอากระดูกช้างมาเป็นยาแก้โง่ article
พรรษาที่ 9 พ.ศ. 2494 ภูสะโกฏ บ้านหนองเม็ก นามน article
พรรษาที่ 11,13 พ.ศ. 2496 , 2498 จำพรรษาที่ดงหม้อทอง อำเภอวานรนิวาส article
พรรษาที่ 14 พ.ศ.2499 จำพรรษาที่ ถ้ำแก้ว ตาดปอ บ้านทุ่งทรายจก ภูวัว article
พรรษาที่ 15 ถึง 16 พ.ศ. 2500 ถึง 2501 กลับไปจำพรรษาที่ ดงหม้อทอง article
พรรษาที่ 17 พ.ศ.2502 จำพรรษาที่ถ้ำจันทน์ ดงศรีชมภู อ.โพนพิสัย article
พรรษาที่ 18 ถึง 20 พ.ศ. 2503 ถึง 2505 จำพรรษาที่ถ้ำจันทน์ ( ต่อ ) article
พรรษาที่ 21 พ.ศ.2506 จำพรรษาที่ภูสิงห์น้อย ( ภูกิ่ว ) article
พรรษาที่ 22 ถึง 25 พ.ศ.2507 ถึง 2510 จำพรรษาที่ถ้ำบูชา ตาดสะอาม ภูวัว article
พรรษาที่ 26 พ.ศ.2511 จำพรรษาอยู่กับหลวงปู่ขาว อนาลโย ที่วัดถ้ำกลองเพล อุดรธานี article
พรรษาที่ 27 ถึง 38 พ.ศ. 2512 ถึง 2523 จำพรรษาที่ภูทอก วัดเจติยาคิรีวิหาร อำเภอบึงกาฬ article
เล่าประวัติด้วยเสียงของท่านเอง articledot
พระมหาธาตุ,พระบรมสารีริกธาตุ
dot
bulletเรื่องของพระบรมสารีริกธาตุ
dot
พระอสีติและพระอรหันตธาตุ
dot
dot
พระธาตุบูรพาจารย์ในยุคปัจจุบัน
dot
dot
เจดีย์พระธาตุทั่วไทยและทั่วโลก
dot
dot
หมวดหมู่สินค้า บุษบก บุษบกมาลา
dot
บุษบกมาลา
bulletบุษบกน่ารู้
bulletบุษบก BBC-02 A-B
bulletบุษบก BBC-04
bulletบุษบกมาลา
bulletบุษบก ขนาด 5 นิ้ว
bulletบุษบก ขนาด 6 นิ้ว
bulletบุษบก ขนาด 10 นิ้ว
bulletบุษบก ขนาด 15 นิ้ว
bulletบุษบก ขนาด 17 นิ้ว ปิดทอง
bulletบุษบก ขนาด 17 นิ้ว พ่นทอง
bulletบุษบก ขนาด 21 นิ้ว
bulletบุษบก ขนาด 25 นิ้ว
dot
หมวดหมู่สินค้า ผอบใส่พระธาตุ
dot
bulletผอบทรงโถน้ำมนต์
bulletผอบเลนส์ขยาย
bulletผอบขนาดเล็ก
bulletผอบ PC-07
bulletผอบ PC-09
bulletผอบ PC-15
bulletผอบทรงสูง PTC-12
bulletผอบทรงสูง PTC-15
bulletผอบขนาดใหญ่ 9 นิ้ว
bulletผอบแก้วคริสตัล
dot
หมวดหมู่สินค้า เจดีย์ใส่พระธาตุ
dot
bulletเจดีย์ JC-01
bulletเจดีย์ JC-02
bulletเจดีย์ JC-03
bulletเจดีย์ JC-05
bulletเจดีย์ JC-06
bulletเจดีย์ JC-07
bulletเจดีย์ JC-09
bulletเจดีย์ JC-12
bulletเจดีย์ JC-15
bulletเจดีย์ JC-22
bulletเจดีย์คริสตัล 5 นิ้ว
bulletเจดีย์ผอบ
dot
หมวดหมู่สินค้า งานลงยาโบราณ
dot
bulletงานลงยาประดับสั่งพิเศษ
bulletเจดีย์ฐานกลมลงยา
bulletเจดีย์ฐานแปดเหลี่ยมเล็ก
bulletเจดีย์ฐานแปดเหลี่ยมใหญ่
bulletโกศบรรจุอัฐิธาตุ
bulletแก้วทรงดอกบัวตูม
bulletแว่นแก้วเล็ก
bulletฐานแปดเหลี่ยมยอดเจดีย์
bulletแปดเหลี่ยมผอบ 12 เซน.
dot
หมวดหมู่สินค้า สั่งทำพิเศษ
dot
bulletงานประดับลายไทยพิเศษ
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ร้าน บุษบกทองคำ
ที่อยู่ :  เลขที่ 453 หมู่ 8 ถนน พาน -ป่าแดด.ตำบล :  สันติสุข อำเภอ : พาน
จังหวัด : เชียงราย     รหัสไปรษณีย์ : 57120
เบอร์โทร มือถือ :  0634246256
อีเมล : jedeethai@gmail.com
เว็บไซต์ :www.jedeethai.com