ReadyPlanet.com
dot dot
dot
พรรษาที่ 17 พ.ศ.2502 จำพรรษาที่ถ้ำจันทน์ ดงศรีชมภู อ.โพนพิสัย article

พรรษาที่ 17  พ.ศ.2502
จำพรรษาที่ถ้ำจันทน์  ดงศรีชมภู  อ.โพนพิสัย


       พรรษาที่  17  นี้  ข้าพเจ้าจำพรรษาอยู่ที่ถ้ำจันทน์แต่เพียงองค์เดียว  ระยะมาอยู่แรก ๆ ในขณะเดินจงกรมเวลาพลบค่ำหรือยำรุ่ง  จะได้ยินเสียงเหมือนคนพากันเดินพูดคุยอยู่บนพลาญหินกันเป็นหมู่  เสียงเด็กก็มีเสียงผู้ใหญ่ก็มี  เสียงผู้หญิงก็มากมาย  คล้าย ๆ กับไม่ได้อยู่กลางป่ากลางดงเช่นนั้นแหละ  พอดึกขึ้นหรือสายเข้าเสียงนั้นก็หายไป  บางทีก็ได้ยินเสียงคล้าย ๆ กับม้าวิ่งมาเป็นฝูง  มีเสียงคนพูดจาถกเถียงกัน  เอะอะผ่านหน้าที่ข้าพเจ้านั่งอยู่  บางวันใกล้สว่าง  ได้ยินเสียงเหมือนคนสวดมนตร์ไหว้พระทำวัตร  เพราะที่ถ้ำจันทน์นี้มีวัตถุโบราณเช่น  พระโบราณ  ฝังอยู่ในดินมาก  เวลาขุดรื้อถ้ำให้ราบเรียบพอจะอยู่อาศัยได้ จะพบแขนพระ  เศียรพระ  และองค์พระก็มีส่วนใหญ่แตกเป็นพระเกสรโดยมาก  เป็นสถานที่สำคัญมากรอบบริเวณอุดมไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิด  เช่น  หมูป่า  เก้ง  กวาง  นก  ส่วนสัตว์ใหญ่  เช่น  เสือ  ช้าง หมี ก็ยังอุดมสมบูรณ์  เพราะเป็นป่าเป็นดงจริง ๆ งูใหญ่เช่น  งูจงอางก็มากอยู่  พวกช้าง  พวกเสือจะมาเยี่ยมกรายเข้ามาบ่อย ๆ มาจนใกล้ทีเดียว  หาอาหารอยู่ในบริเวณเดียวกับมนุษย์  ต่างฝ่ายต่างอยู่  ต่างฝ่ายต่างหากินอยู่ด้วยกันความสงบสันติดังนี้

      ความจริงที่นั้นเป็นที่อยู่ของพวกสัตว์ป่าเขาต่างหากเป็นบ้านของเขา  เรามนุษย์ต่างหากที่เป็นผู้ล่วงล้ำก้ำเกินเข้าไปในแดนของเขา  จึงต้องเคารพสิทธิของเขา  ถ้ำจันทน์อยู่ห่างจากหมู่บ้านมาก  ครั้งแรกที่ข้าพเจ้าไปอยู่ต้องอาศัยบิณฑบาตจากพวกชาวข่าดังกล่าวแล้ว  ซึ่งเขาอพยพไปทำนาอยู่ห่างจากถ้ำจันทน์ประมาณ 100  เส้นเดินทางไปตามทางพลาญหิน  ทางช้าง  กว่าจะถึงทางเกียนก็ตั้งหลายเส้นทีเดียว  บางวันระหว่างทางไปบิณฑบาตก็เจอหมู่ช้าง  บางวันก็เจอพวกหมีอยู่กลางทาง  ...ดังนี้แลชีวิตของพระธุดงค์กัมมัฏฐานนี่เสี่ยงต่อความเป็นความตาย  ไม่เห็นแก่ความตาย  ไม่เห็นแก่ชีวิต  เห็นธรรมเป็นของมีคุณค่ามากกว่าชีวิต  เห็นชีวิตเป็นของที่ต่ำ ๆ กว่าธรรม 

      การไปบิณฑบาตที่บ้านข่านั้น  โดยมากข้าพเจ้าก็ฉันที่บ้านข่านั้นเองเพราะหนทางไกลมากกว่าจะกลับมาได้ก็จะต้องสายมากทีเดียว  ถ้ำจันทน์เป็นสถานที่ซึ่งสัปปายะในการภาวนาอย่างยิ่ง  อากาศดีมาก  จิตรวมเร็ว  คิดค้นดี  ค้นในกายของเราอย่างไม่ลดละ  สามารถภาวนาบำเพ็ญความเพียรได้อย่างเต็มที่เพราะได้อยู่คนเดียวโดยตลอด

      นี่เป็นเวลาพรรษาที่  17

      หลังจากออกพรรษาแล้ว  ในระหว่างฤดูแล้งที่อยู่ลำพังองค์เดียวที่ถ้ำจันทน์นี้  ได้เกิดอาพาธหนักเป็นไข้ป่า  ไม่มียาฉันเลย  ปล่อยให้ธาตุขันธ์มันเยียวยาตัวเองไปตามธรรมชาติ ตอนบ่ายเป็นไข้จับสั่น  ตอนเย็นพอพลบค่ำไข้ก็หยุดจับ  สามารถลงไปกรองเอาน้ำที่เชิงเขาได้  กว่าจะกลับถึงที่พักก็มือสนิท  เป็นอยู่เช่นนี้ทุกวันถึง  1  เดือน  ไข้ก็เป็นอยู่ไม่หาย  เพราะไม่มียาและอยู่องค์เดียว

      ระหว่างที่ยังเป็นไข้อยู่นี้  วันหนึ่งข้าพเจ้าได้นอนภาวนา   กำหนดจิตอยู่  ขณะจะเคลิ้มหลับแหล่มิหลับแหล่  อยู่ระหว่างกึ่งกลางความหลับและความไม่หลับนั้น  ได้นิมิตภาพว่าโยมบิดาซึ่งสิ้นชีวิตไปแล้ว ตั้งแต่ข้าพเจ้าอายุ  16  ปี  ได้มาหาโยมบิดานี้  ท่านเป็นหมอพื้นบ้าน  ช่วยรักษาไข้ให้เพื่อนบ้านใกล้เคียง  ชาวบ้านเขานิยมท่านมาก  ปรากฎในนิมิตว่า  โยมบิดาได้สะพายร่วมยามาหาข้าพเจ้าและถามว่า

       “ คุณลูกเป็นอะไร “

      ข้าพเจ้าได้บอกท่านว่า  “  ป่วยเป็นไข้ป่า  ป่วยมาแล้ว  1  เดือน  ยังไม่หาย  ไม่มียาฉัน  “ 

      โยมบิดาเลยว่า  “  เออ...งั้นจะฝนยาให้กิน  เดี๋ยวก็หาย “ 

      ว่าอย่างนั้นแล้ว  โยมก็แก้ร่วมยาออกเอาน้ำใส่ขัน  แล้วก็ฝนยาใส่ขันน้ำ  ในขณะที่โยมบิดาฝนยาอยู่นั้น  กลิ่นของยา...หอมน่าฉัน  น่าดื่มจริง ๆ ทีเดียว  รู้สึกว่าสูดแต่กลิ่นก็พอแล้ว  คล้าย ๆ กับว่า  จะมีกำลังเพิ่มขึ้นเลย  เมื่อโยมฝนยาเสร็จแล้วก็ยกมาถวายให้ดื่ม  ข้าพเจ้าฉันจนหมดยาในขันนั้น

      พอฉันเสร็จก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นพอดี  นึกว่าตัวได้ฉันยาจริง ๆ เมื่อได้พิจารณาแล้ว  จึงรู้ว่าเป็นเรื่องของนิมิต หรือความฝันต่างหาก  ต่อจากนั้นมาวันใหม่อาการของไข้ก็ลดลงไป  จนหายขาด ไม่มีไข้อีกต่อไปและร่างกายก็มีกำลังขึ้น  ฉันอาหารก็ได้เป็นปกติตั้งแต่นั้นมายังไม่เคยปรากฏการเจ็บป่วยแบบนั้นอีก  จะไปอยู่ที่ไหน  ๆ  รู้สุกว่าอาการไข้ไม่มี  จะเป็นเพราะเหตุอะไรข้าพเจ้าก็ไม่ทราบ  ถ้าจะว่า  เป็นเพราะได้ฉันยานั้นของโยมบิดาแต่ก็ไม่ได้ฉันจริง ๆ ฉันด้วยนิมิตในความฝันต่างหาก

      เมื่อการเจ็บป่วยได้หายสนิทแล้วก็ระลึกถึงคุณบิดามารดา  ว่าพระคุณของท่านนั้นมีมากมายมหาศาลหาประมาณมิได้  เลยแผ่อุทิศส่วนบุญกุศลที่เคยบำเพ็ญมาตั้งแต่น้อยมาตลอดชีวิต  ขออุทิศให้แก่โยมทั้งสอง  คือบิดามารดาที่ล่วงลับไปแล้ว  ถ้าหากดวงวิญญาณของท่านจะสิงสถิตอยู่  ณ  ที่แห่งหนตำบลใด  คติใด  กำเนินใด  ภพใด  และชั้นใดขอให้บุญกุศลที่ข้าพเจ้าอุทิศให้นี้  จงไปถึงโยมทั้งสองและให้ท่านได้รับส่วนบุญกุศลนี้  เมื่อได้รับแล้ว  ขอให้โยมทั้งสองได้พ้นจากทุกข์ภัยอันตรายใด ๆ

      นึกอุทิศบุญกุศลดังนี้แล้ว  ต่อจากนั้น  อาการไข้ก็สงบลงโดยเด็ดขาด

 

  ถ่ายที่ถ้ำจันทร์ เมื่อปี 2502 กับศิษย์รุ่นแรกๆ

 

  ถ้ำจันทร์ เมื่อปี 2505 ญาติโยมต้องหาบอาหารเข้าไปเป็นวันๆ ผู้ที่ยืนขวาสุด คือ คุณประพักตร์ โสฬสจินดา ที่ท่านอาจารย์เอ่ยถึงบ่อยๆในประวัติ
 
อัตตโนประวัติหลวงปู่จวน กุลเชฏโฐ

คลิปวีดีโอประวัติหลวงปู่จวน กุลเชฏโฐ article
ชาติกำเนิดปฐมวัย article
พบพระธุดงค์และได้หนังสือไตรสรณาคมน์ article
ออกจากโรงเรียนและรู้จักรักผู้หญิง article
แสวงธรรม article
ออกบวชเป็นพระฝ่ายธรรมยุต article
พรรษาที่ 1 พ.ศ. 2486 วัดป่าบ้านพอก หนองคอนทั้ง อำเภอเลิงนกทา article
ออกเดินธุดงค์เป็นครั้งแรก article
พรรษาที่ 2 พ.ศ. 2487 วัดทุ่ง บ้านหนองอีนิน อำเภอเลิงนกทา article
พรรษาที่ 3 พ.ศ. 2488 วัดบ้านนาจิก ดอนเมือง ตำบลหนองปลิง article
พรรษาที่ 4 พ.ศ. 2489 อยู่ด้วยท่านพระอาจารย์มั่น ณ วัดป่าบ้านหนองผือ อำเภอพรรณานิคม article
พรรษาที่ 5และ6 พ.ศ. 2490 จำพรรษา ณ จังหวัดเชียงใหม่ article
พรรษาที่ 7 พ.ศ.2492 วัดป่าบ้านเหล่ามันแกว สงเคราะห์โยมมารดา article
พรรษาที่ 8 พ.ศ.2493 จำพรรษาที่ถ้ำพวง อ.ส่องดาว สกลนคร article
เอากระดูกช้างมาเป็นยาแก้โง่ article
พรรษาที่ 9 พ.ศ. 2494 ภูสะโกฏ บ้านหนองเม็ก นามน article
พรรษา 10 พ.ศ 2495 จำพรรษาที่ดอนกระพุง ชายป่าดงหม้อทอง อ.วานรนิวาส article
พรรษาที่ 11,13 พ.ศ. 2496 , 2498 จำพรรษาที่ดงหม้อทอง อำเภอวานรนิวาส article
พรรษาที่ 14 พ.ศ.2499 จำพรรษาที่ ถ้ำแก้ว ตาดปอ บ้านทุ่งทรายจก ภูวัว article
พรรษาที่ 15 ถึง 16 พ.ศ. 2500 ถึง 2501 กลับไปจำพรรษาที่ ดงหม้อทอง article
พรรษาที่ 18 ถึง 20 พ.ศ. 2503 ถึง 2505 จำพรรษาที่ถ้ำจันทน์ ( ต่อ ) article
พรรษาที่ 21 พ.ศ.2506 จำพรรษาที่ภูสิงห์น้อย ( ภูกิ่ว ) article
พรรษาที่ 22 ถึง 25 พ.ศ.2507 ถึง 2510 จำพรรษาที่ถ้ำบูชา ตาดสะอาม ภูวัว article
พรรษาที่ 26 พ.ศ.2511 จำพรรษาอยู่กับหลวงปู่ขาว อนาลโย ที่วัดถ้ำกลองเพล อุดรธานี article
พรรษาที่ 27 ถึง 38 พ.ศ. 2512 ถึง 2523 จำพรรษาที่ภูทอก วัดเจติยาคิรีวิหาร อำเภอบึงกาฬ article
เล่าประวัติด้วยเสียงของท่านเอง articledot
พระมหาธาตุ,พระบรมสารีริกธาตุ
dot
bulletเรื่องของพระบรมสารีริกธาตุ
dot
พระอสีติและพระอรหันตธาตุ
dot
dot
พระธาตุบูรพาจารย์ในยุคปัจจุบัน
dot
dot
เจดีย์พระธาตุทั่วไทยและทั่วโลก
dot
dot
หมวดหมู่สินค้า บุษบก บุษบกมาลา
dot
บุษบกมาลา
bulletบุษบกน่ารู้
bulletบุษบก BBC-02 A-B
bulletบุษบก BBC-04
bulletบุษบกมาลา
bulletบุษบก ขนาด 5 นิ้ว
bulletบุษบก ขนาด 6 นิ้ว
bulletบุษบก ขนาด 10 นิ้ว
bulletบุษบก ขนาด 15 นิ้ว
bulletบุษบก ขนาด 17 นิ้ว ปิดทอง
bulletบุษบก ขนาด 17 นิ้ว พ่นทอง
bulletบุษบก ขนาด 21 นิ้ว
bulletบุษบก ขนาด 25 นิ้ว
dot
หมวดหมู่สินค้า ผอบใส่พระธาตุ
dot
bulletผอบทรงโถน้ำมนต์
bulletผอบเลนส์ขยาย
bulletผอบขนาดเล็ก
bulletผอบ PC-07
bulletผอบ PC-09
bulletผอบ PC-15
bulletผอบทรงสูง PTC-12
bulletผอบทรงสูง PTC-15
bulletผอบขนาดใหญ่ 9 นิ้ว
bulletผอบแก้วคริสตัล
dot
หมวดหมู่สินค้า เจดีย์ใส่พระธาตุ
dot
bulletเจดีย์ JC-01
bulletเจดีย์ JC-02
bulletเจดีย์ JC-03
bulletเจดีย์ JC-05
bulletเจดีย์ JC-06
bulletเจดีย์ JC-07
bulletเจดีย์ JC-09
bulletเจดีย์ JC-12
bulletเจดีย์ JC-15
bulletเจดีย์ JC-22
bulletเจดีย์คริสตัล 5 นิ้ว
bulletเจดีย์ผอบ
dot
หมวดหมู่สินค้า งานลงยาโบราณ
dot
bulletงานลงยาประดับสั่งพิเศษ
bulletเจดีย์ฐานกลมลงยา
bulletเจดีย์ฐานแปดเหลี่ยมเล็ก
bulletเจดีย์ฐานแปดเหลี่ยมใหญ่
bulletโกศบรรจุอัฐิธาตุ
bulletแก้วทรงดอกบัวตูม
bulletแว่นแก้วเล็ก
bulletฐานแปดเหลี่ยมยอดเจดีย์
bulletแปดเหลี่ยมผอบ 12 เซน.
dot
หมวดหมู่สินค้า สั่งทำพิเศษ
dot
bulletงานประดับลายไทยพิเศษ
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ร้าน บุษบกทองคำ
ที่อยู่ :  เลขที่ 453 หมู่ 8 ถนน พาน -ป่าแดด.ตำบล :  สันติสุข อำเภอ : พาน
จังหวัด : เชียงราย     รหัสไปรษณีย์ : 57120
เบอร์โทร มือถือ :  0634246256
อีเมล : jedeethai@gmail.com
เว็บไซต์ :www.jedeethai.com