ReadyPlanet.com
dot dot
dot
พรรษาที่ 8 พ.ศ.2493 จำพรรษาที่ถ้ำพวง อ.ส่องดาว สกลนคร article

พรรษาที่  8  พ.ศ.2493
จำพรรษาที่ถ้ำพวง  อ.ส่องดาว  สกลนคร


พอถึงเวลาจะปวารณาเข้าพรรษา  หลวงปู่ขาว  อนาลโย  ก็ย้ายจากถ้ำเป็ดมาจำพรรษาที่เชิงเขาภูเหล็กบริเวณที่เรียกว่าหวายสะนอย  ส่วนข้าพเจ้า  หลวงปู่ท่านให้ไปจำพรรษาที่ถ้ำพวง  หรือวัดบนของวัดถ้ำอภัยดำรงธรรม  ที่ท่านพระอาจารย์วันสร้างอยู่เดี๋ยวนี้  ถ้ำพวงนี้แต่ก่อนเป็นถ้ำที่ศักดิ์สิทธิ์และสำคัญมาก  ท่านแต่งให้ข้าพเจ้าไปอยู่องค์เดียวในฤดูแล้ง  ตั้งแต่เดือนมกราคมเดือนอ้าย  จนถึงเดือนเจ็ดอยู่คนเดียวตลอด  ตอนเช้าไปบิณฑบาตที่บ้านหนองบัว  ซึ่งอยู่ห่างจากถ้ำลงไปที่ทุ่งข้างล่างถึง  130  เส้น  ( ประมาณ  5  กิโลเมตรเศษ ) การบิณฑบาตต้องเดินลงจากเขา  แหวกทุ่งหญ้าเพ็ก  ซึ่งสูงท่วมหัวไปโดยตลอด  การจะไปการจะมากินเวลามากดังนั้นบางวันจึงฉันข้าวที่ตีนเขา  แล้วถึงกลับขึ้นไปอยู่บนถ้ำพวง 

      ที่ถ้ำพวงนี้  ตามประวัติที่เล่ากันมาว่า  ท่านพระอาจารย์มั่นเล่าให้ฟังว่า  ที่ถ้ำเล็ก ๆ แห่งหนึ่งอยู่ทางทิศตะวันออก  ห่างจากถ้ำพวงไม่เกิน  10  เมตร  เคยมีพระอรหันต์องค์หนึ่งชื่อพระนรสีห์  มานิพพานที่นั่นตามประวัติว่า  ท่านพระอาจารย์มั่นเคยมาวิเวกที่นี่เมื่อจะเข้าใกล้ถ้ำนั้นห่างประมาณ   12  ศอก  ท่านจะต้องให้ทุกคนถอดรองเท้า  เพื่อแสดงความคารวะสถานที่แล้วแม้องค์ท่านเองก็ปฏิบัติเช่นนั้นอย่างเคร่งครัดเช่นเดียวกัน  ท่านสอนศิษย์ทุกคนให้กราบไหว้  เพราะเป็นถ้ำที่สำคัญ  พระอรหันต์มานิพพาน

      และบริเวณถ้ำพวงนี้  แต่ก่อนมีช่องหนึ่งลึกลงไปได้เขา  เป็นช่องที่ใหญ่และลึกมากอยู่ไม่ไกลจากถ้ำพวง  ท่านพระอาจารย์สิงห์   ขันตยาคโม  ได้ไปวิเวกและไปพบว่า  ข้างล่างนั้นเป็นถ้ำที่พญานาคอาศัยอยู่ท่านว่า  มันมาพ่นพิษใส่ท่าน  ท่านจึงเอาก้อนหินมาปิดทางช่องนั้นไว้แน่น  แต่ตอนหลังนี้  ไม่ทราบว่าอยู่ตรงจุดไหน  เพราะราบเรียบกันไปหมด 

      ขณะที่ข้าพเจ้าอยู่ที่ถ้ำพวงนี้  ปรากฏว่า  ที่สงบสงัดดีการภาวนาดีนัก  จิตสงบ  เวลาภาวนาจิตรวมดีบางคืนจิตรวมถึงคืนละ  3  ครั้งก็มี 

      ข้าพเจ้าอยู่คนเดียวที่ถ้ำพวง  จนกระทั่งจวนจะเข้าพรรษา  ก็มีสามเณรชลิต ซึ่งเดี๋ยวนี้เป็นมหาชลิตอยู่ทางวัดฝั่งธนบุรี  ไปอยู่ด้วย  สามเณรชลิต  เป็นคนภูไท  บ้านโพนสวาง  หนองบัว  ซึ่งอยู่ใกล้กับถ้ำพวงสามเณรไปอยู่ร่วมด้วยและช่วยปฏิบัติข้าพเจ้าและต่อมาหลวงปู่ขาวได้แต่งท่านพระอาจารย์เพ็ง  เตชะพโลซึ่งต่อมาท่านไปอยู่ภูลังกา  และมรณภาพที่นั่นเมื่อปี 2521  นี้เอง  ให้ไปอยู่ด้วยอีกองค์หนึ่งเป็นเพื่อนกันและรักษากัน 

      การภาวนาที่ถ้ำพวงนี้  มีปรากฏการณ์แปลกน่าบันทึกไว้คือเวลาบ่ายสามสี่โมง  เมื่อข้าพเจ้าออกเดินจงกรม  ทุกวันจะมีกระต่ายน้อยตัวหนึ่ง  มานั่งหลับตานิ่งอยู่ที่ริมทางจงกรม  ห่างจากทางจงกรมเพียง  1  ศอก  กระต่ายน้อยตัวนั้นมานั่งเช่นนี้ทุกวัน......ทุกวัน  นั่งหลับตาพริ้ม...น่ารัก  น่าสงสารมาก  ทำกิริยาเหมือนกับขอนั่งภาวนากับพระด้วย  ความจริงมันจะภาวนาหรือเปล่าข้าพเจ้าก็ไม่ทราบ  แต่การที่มันมานั่งนิ่ง  หลับตาอยู่ริมทางจงกรม  ใกล้ชิดราวสัก  1  ศอกเท่านั้นโดยไม่ตกอกตกใจ  หวั่นเกรงมนุษย์เช่นนี้  ก็ดูราวกับว่า  มันเคยมี “  นิสัยวาสนา “ ทางนี้มาแล้ว  พอข้าพเจ้าเลิกเดินจงกรม  เข้าไปนั่งพักที่ในร้านที่ยกแคร่ไว้  กระต่ายน้อยก็จะพักจากทางจงกรมเข้าไปนั่งอยู่ใต้ร้านแคร่ด้วย  แต่ถ้าได้ยินเสียงคนมา  เสียงพ่อออกเดินมากระต่ายก็จะวิ่งหนีเข้าป่าไปทันที

      เป็นเช่นนี้ตลอดมา  ข้าพเจ้าเห็นกระต่ายน้อยตัวนี้มานั่งภาวนาด้วยตาตัวเองทุกวัน
 

 ถ้ำที่พระอรหันต์ "นรสีห์"มานิพพาน
อัตตโนประวัติหลวงปู่จวน กุลเชฏโฐ

คลิปวีดีโอประวัติหลวงปู่จวน กุลเชฏโฐ article
ชาติกำเนิดปฐมวัย article
พบพระธุดงค์และได้หนังสือไตรสรณาคมน์ article
ออกจากโรงเรียนและรู้จักรักผู้หญิง article
แสวงธรรม article
ออกบวชเป็นพระฝ่ายธรรมยุต article
พรรษาที่ 1 พ.ศ. 2486 วัดป่าบ้านพอก หนองคอนทั้ง อำเภอเลิงนกทา article
ออกเดินธุดงค์เป็นครั้งแรก article
พรรษาที่ 2 พ.ศ. 2487 วัดทุ่ง บ้านหนองอีนิน อำเภอเลิงนกทา article
พรรษาที่ 3 พ.ศ. 2488 วัดบ้านนาจิก ดอนเมือง ตำบลหนองปลิง article
พรรษาที่ 4 พ.ศ. 2489 อยู่ด้วยท่านพระอาจารย์มั่น ณ วัดป่าบ้านหนองผือ อำเภอพรรณานิคม article
พรรษาที่ 5และ6 พ.ศ. 2490 จำพรรษา ณ จังหวัดเชียงใหม่ article
พรรษาที่ 7 พ.ศ.2492 วัดป่าบ้านเหล่ามันแกว สงเคราะห์โยมมารดา article
เอากระดูกช้างมาเป็นยาแก้โง่ article
พรรษาที่ 9 พ.ศ. 2494 ภูสะโกฏ บ้านหนองเม็ก นามน article
พรรษา 10 พ.ศ 2495 จำพรรษาที่ดอนกระพุง ชายป่าดงหม้อทอง อ.วานรนิวาส article
พรรษาที่ 11,13 พ.ศ. 2496 , 2498 จำพรรษาที่ดงหม้อทอง อำเภอวานรนิวาส article
พรรษาที่ 14 พ.ศ.2499 จำพรรษาที่ ถ้ำแก้ว ตาดปอ บ้านทุ่งทรายจก ภูวัว article
พรรษาที่ 15 ถึง 16 พ.ศ. 2500 ถึง 2501 กลับไปจำพรรษาที่ ดงหม้อทอง article
พรรษาที่ 17 พ.ศ.2502 จำพรรษาที่ถ้ำจันทน์ ดงศรีชมภู อ.โพนพิสัย article
พรรษาที่ 18 ถึง 20 พ.ศ. 2503 ถึง 2505 จำพรรษาที่ถ้ำจันทน์ ( ต่อ ) article
พรรษาที่ 21 พ.ศ.2506 จำพรรษาที่ภูสิงห์น้อย ( ภูกิ่ว ) article
พรรษาที่ 22 ถึง 25 พ.ศ.2507 ถึง 2510 จำพรรษาที่ถ้ำบูชา ตาดสะอาม ภูวัว article
พรรษาที่ 26 พ.ศ.2511 จำพรรษาอยู่กับหลวงปู่ขาว อนาลโย ที่วัดถ้ำกลองเพล อุดรธานี article
พรรษาที่ 27 ถึง 38 พ.ศ. 2512 ถึง 2523 จำพรรษาที่ภูทอก วัดเจติยาคิรีวิหาร อำเภอบึงกาฬ article
เล่าประวัติด้วยเสียงของท่านเอง articledot
พระมหาธาตุ,พระบรมสารีริกธาตุ
dot
bulletเรื่องของพระบรมสารีริกธาตุ
dot
พระอสีติและพระอรหันตธาตุ
dot
dot
พระธาตุบูรพาจารย์ในยุคปัจจุบัน
dot
dot
เจดีย์พระธาตุทั่วไทยและทั่วโลก
dot
dot
หมวดหมู่สินค้า บุษบก บุษบกมาลา
dot
บุษบกมาลา
bulletบุษบกน่ารู้
bulletบุษบก BBC-02 A-B
bulletบุษบก BBC-04
bulletบุษบกมาลา
bulletบุษบก ขนาด 5 นิ้ว
bulletบุษบก ขนาด 6 นิ้ว
bulletบุษบก ขนาด 10 นิ้ว
bulletบุษบก ขนาด 15 นิ้ว
bulletบุษบก ขนาด 17 นิ้ว ปิดทอง
bulletบุษบก ขนาด 17 นิ้ว พ่นทอง
bulletบุษบก ขนาด 21 นิ้ว
bulletบุษบก ขนาด 25 นิ้ว
dot
หมวดหมู่สินค้า ผอบใส่พระธาตุ
dot
bulletผอบทรงโถน้ำมนต์
bulletผอบเลนส์ขยาย
bulletผอบขนาดเล็ก
bulletผอบ PC-07
bulletผอบ PC-09
bulletผอบ PC-15
bulletผอบทรงสูง PTC-12
bulletผอบทรงสูง PTC-15
bulletผอบขนาดใหญ่ 9 นิ้ว
bulletผอบแก้วคริสตัล
dot
หมวดหมู่สินค้า เจดีย์ใส่พระธาตุ
dot
bulletเจดีย์ JC-01
bulletเจดีย์ JC-02
bulletเจดีย์ JC-03
bulletเจดีย์ JC-05
bulletเจดีย์ JC-06
bulletเจดีย์ JC-07
bulletเจดีย์ JC-09
bulletเจดีย์ JC-12
bulletเจดีย์ JC-15
bulletเจดีย์ JC-22
bulletเจดีย์คริสตัล 5 นิ้ว
bulletเจดีย์ผอบ
dot
หมวดหมู่สินค้า งานลงยาโบราณ
dot
bulletงานลงยาประดับสั่งพิเศษ
bulletเจดีย์ฐานกลมลงยา
bulletเจดีย์ฐานแปดเหลี่ยมเล็ก
bulletเจดีย์ฐานแปดเหลี่ยมใหญ่
bulletโกศบรรจุอัฐิธาตุ
bulletแก้วทรงดอกบัวตูม
bulletแว่นแก้วเล็ก
bulletฐานแปดเหลี่ยมยอดเจดีย์
bulletแปดเหลี่ยมผอบ 12 เซน.
dot
หมวดหมู่สินค้า สั่งทำพิเศษ
dot
bulletงานประดับลายไทยพิเศษ
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ร้าน บุษบกทองคำ
ที่อยู่ :  เลขที่ 453 หมู่ 8 ถนน พาน -ป่าแดด.ตำบล :  สันติสุข อำเภอ : พาน
จังหวัด : เชียงราย     รหัสไปรษณีย์ : 57120
เบอร์โทร มือถือ :  0634246256
อีเมล : jedeethai@gmail.com
เว็บไซต์ :www.jedeethai.com