ReadyPlanet.com
dot dot
dot
พรรษาที่ 3 พ.ศ. 2488 วัดบ้านนาจิก ดอนเมือง ตำบลหนองปลิง article

พรรษาที่  3  พ.ศ.  2488
วัดบ้านนาจิก    ดอนเมือง   ตำบลหนองปลิง


    ในปี  2488  ข้าพเจ้าได้จำพรรษาอยู่  ณ  วัดบ้านนาจิก  ดอนเมือง  ตำบลหนองปลิง  อำเภออำนาจเจริญ  อันเป็นวัดที่ได้สร้างขึ้นมาใหม่  ท่านพระอาจารย์บุเจ้าคณะอำเภอ  ก็สนับสนุน  ด้วยเป็นบ้านเดิมของท่านพรรษานี้ข้าพเจ้าได้อธิษฐานทำความเพียรอย่างเด็ดเดี่ยว  คือจะฉันเจ  จะไม่หลับไม่นอน  และจะตั้งอกตั้งใจทำความพากความเพียรตลอดพรรษา  ในระยะนั้น  ยังใช้คำบริกรรม  “ พุทโธ “  เป็นพื้น  แต่ก็มีการพิจารณาร่วมไปด้วย 

     เมื่อทำไป  อดนอนไป  พอถึงกลางพรรษา  ได้เกิดอาการวิปริตทางธาตุ  คือ  ธาตุขันธ์ไม่อำนวย  มีน้ำมันสมองไหลออกมาจากทางจมูก  เป็นน้ำสีเหลืองไดเอาฝ่ามือรองดูปรากฏเป็นสีเหลือง  มันย้อยหยดลงมาจากมันสมองมาตามช่องจมูก  เหม็นคาวจัด  เป็นอยู่เช่นนี้มานานวัน  จึงได้กราบเรียนท่านอาจารย์ผู้เป็นเจ้าอาวาสให้ทราบ  ท่านเลยมาสังเกตดู  ได้เห็นตาของข้าพเจ้าเหลืองไปหมด  เหมือนตานกเค้าหรือตานกเหยี่ยว  ท่านพระอาจารย์เห็นอาการวิปริตผิดปกติเช่นนั้นก็เลยอ้อนวอนขอร้องให้ข้าพเจ้าหลับนอนพักผ่อนเสียบ้างมิให้อดนอนไปตลอดระยะแรกข้าพเจ้ายังไม่ยอมทำตามคำแนะนำของท่าน  ยังคงอดนอนอยู่อย่างเดิม 

     การอธิษฐานไม่นอนนี้  นอกจากจะไม่ยอมให้พลังลงแตะพื้นแล้ว  จิตต้องมีความรู้ตัวอยู่ตลอดเวลา  ไม่ให้ตกภวังค์หลับแม้แต่ขณะจิตเดียว  ไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถ   เดิน  ยืน  หรือ  นั่ง
 

    ต่อมาตาได้เหลืองมากขึ้น  ท่านเลยมาบังคับขู่เข็ญคำราญให้นอนพัก  บอกว่า  “ ถ้าไม่หลับ  ไม่นอนไม่ได้นะท่านจวนทำแบบนี้ใช้ไม่ได้  เดี๋ยวตาบอด  ตาเสียนี่ “  ข้าพเจ้าถูกบังคับก็เลยต้องยอมหลับบ้างเล็กน้อย  แต่ยังไม่เลิกละคงทำความเพียรอยู่  แต่ก็มีการพักผ่อนหลับนอนปนกันไป 

     ในพรรษาที่  3  นี้ได้เกิดปฏิพัทธ์รักใคร่หญิงสาวคนหนึ่ง  ซึ่งเคยเอาจังหันมาถวายบ่อย  ๆ มีความรัก  ความกำหนัด    แต่ก็ยังทำความเพียรไปตลอดไม่หยุดหย่อน  ไม่ได้ปริปากบอกให้ใครทราบ  รักอยู่แต่ในใจ  ต่อมาจึงคิดอุบายขึ้นมาได้  โดยตั้งอธิษฐานถึงท่านพระอาจารย์มั่น  ภูริทัตโตเถระ  เพราะสมัยนั้นข้าพเจ้าได้ยินแต่ชื่อท่าน  แต่ยังไม่เคยพบ   กราบไหว้ท่านเลย  ตั้งอธิษฐานว่า  “ ถ้าข้าพเจ้ายังมีบุญวาสนาเจริญอยู่ในเพศพรหมจรรย์แล้ว  ถ้าข้าพเจ้าจะได้บรรลุในคุณธรรม  ขอให้ได้มีนิมิตเห็นท่านอาจารย์มั่น  ภูริทัตโต  ให้ได้ไปกราบไหว้ท่าน  หรือสนทนากับท่าน  ได้ฟังธรรมเทศนาของท่านให้ได้เป็นที่พอใจ    แต่ถ้าข้าพเจ้าไม่มีบุญวาสนาแล้วขออย่าได้บรรลุหรืออย่าได้นิมิตเห็นท่านพระอาจารย์มั่นเลย  ให้เห็นนิมิตแต่สิ่งที่ลามก  น่ารังเกียจ  ซึ่งไม่เป็นที่น่าปรารถนาเถิด “  

     พออธิษฐานแล้วก็ทำความพากเพียรไประยะห่าง  3  วันเท่านั้นจากวันอธิษฐาน  ขณะที่พักผ่อนก็เลยนิมิตว่า  ข้าพเจ้าได้เดินทางไปสู่สำนักท่านพระอาจารย์มั่น  เข้าไปสู่วัดของท่านพอดีเห็นท่านอยู่ที่กลางลานวัด  ในนิมิตนั้นพอเห็นท่านเข้า  ก็รู้ขึ้นมาในใจทันทีว่า  นี่คือท่านพระอาจารย์มั่น  รู้สึกผูกพันคุ้นเคย ๆ คล้าย  ๆ กับเคยอยู่ร่วมกับท่านมาช้านานแล้ว  โอ....นี่ท่านเหมือนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเรา  พอท่านเหลือบตามาเห็นข้าพเจ้า  ท่านก็ทักอย่างดีใจว่า  “ อ้อ......ท่านจวนมาแล้ว  ท่านจวนมาแล้ว  .....  ท่านจวนมาแล้วอย่างนี้  คล้าย ๆ กับพ่อเห็นลูก  ลูกเห็นพ่อ  ท่านกำลังกวาดลาดวัดอยู่  ข้าพเจ้าก็ตรงเข้าไปจะกราบนมัสการท่าน  พอไปถึง  ท่านก็โก่งหลังเลย  บอกว่า  “  เอ้า..ท่านจวน  มาขึ้น  เร็ว...  รีบ ๆ มาขึ้น  ขึ้นหลังนี่  “

     ข้าพเจ้าตกใจ  ละล้าละลัง  ท่านก็คะยั้นคะยอ “ เร็ว  เร็ว ๆ ซี ขี่ซี “ 

     บอกท่านว่า  “ โอ๊ย...ผมยั่น  บาปครับ  กลัวบาป  ครับ “ 

     ปฏิเสธอย่างไรท่านก็ไม่ยอมฟัง “ เอ๊า  มา  บอกให้มาขี่หลัง  ขี่  ซี “  ท่านทั้งเอ็ด  ทั้งบังคับ  พร้อมทั้งโก่งตัวรอ  ข้าพเจ้าก็  จำเป็นต้องขึ้นขี่หลังท่านตามที่ท่านสั่ง 

     ปรากฏในความฝันว่า  เมื่อขึ้นขี่แล้ว  ท่านก็พาเหาะไปในอากาศ  พาเหาะขึ้นไปสูงจนลิบเมฆเลยแล้วพาลงมาที่กลางภูเขาลูกหนึ่ง  แล้วก็บอกว่า  “ เอาละลงนี่แหละ  พอดีพอควรแล้ว “
 

    ข้าพเจ้าตื่นจากนิมิต  มาพิจารณาดู ก็เกิดปิติยินดีการได้นิมิตเห็นท่านพระอาจารย์มั่น  ครั้งนี้นับเป็นมงคลอันสูงสุด  เป็นการได้เห็นตามคำอธิษฐานขอของเราคงแสดงว่าเรายังพอมีวาสนาบารมีอยู่   ในพรหมจรรย์ต่อไป  จึงกำหนดเร่งทำความเพียรพิจารณาอสุภะต่อไป  ในที่สุดความรักใคร่หญิงสาวผู้นั้นก็จืดจางหายไป 

     เมื่อออกพรรษาได้  5  วัน  ท่านเจ้าคุณอริยคุณาธาร ( มหาเส็ง   ปุสฺโส )  ซึ่งเป็นผู้ช่วยเจ้าคณะภาคมาตรวจการคณะสงฆ์ภาคอีสาน  ได้แวะมาเยี่ยมตรวจดูที่วัดป่าบ้านนาจิก  ดอนเมือง  มาพบข้าพเจ้าก็เลยบอกว่า  จะมารับข้าพเจ้าไปอยู่ด้วยพระอาจารย์มั่นนัยว่า  ท่านพระครูทัศนวิสุทธิ ( มหาดุสิต  เทวิโร )  อุปัชฌาย์ของข้าพเจ้า  ได้บอกฝากข้าพเจ้าไว้กับท่านเจ้าคุณอริยคุณาธาร  มานานแล้ว  ว่าใคร่ขอฝากท่านจวนไปอยู่กับท่านพระอาจารย์มั่นด้วย  พอได้โอกาส  ที่ท่านผู้ช่วยเจ้าคณะภาคออกมาตรวจงาน  ท่านระลึกถึงคำฝากนั้นได้ดีอยู่  จึงเลยเอารถมารับข้าพเจ้าด้วย  

      นับว่าเป็นบุญของข้าพเจ้ายิ่งนักที่ได้มีโอกาสตามท่านเจ้าคุณอริยคุณาธารไปอยู่ด้วยท่านอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนากัมมัฏฐาน  ที่เราเคยได้ยินแต่ชื่อเสียงของท่านมานานแล้ว  และเพิ่งได้โอกาสกราบท่านมาหยก ๆ ในนิมิต  ได้เกิดอุบายมีกำลังใจจนสามารถฆ่ากิเลสมารให้ดับไปได้ 

     เป็นอันว่า  ข้าพเจ้าได้กราบนมัสการท่านพระอาจารย์มั่นจริง ๆ เป็นครั้งแรกในชีวิตในครั้งนี้  ปรากฏว่าเมื่อได้เห็นตัวจริงของท่าน  ดูลักษณะ  กริยาต่าง ๆ รูปร่างหน้าตาของท่านก็เหมือนกับที่เห็นในนิมิตระหว่างพรรษานั้น  ไม่มีผิดแปลกเลย   

     พอเห็นหน้าข้าพเจ้า  ท่านก็ทักทายอย่างอารมณ์ดี  “ เออ...มาแล้วรึ  ลูกศิษย์ท่านเจ้าคุณอริยะ  มาจากไหน  “ 

      “ จากอุบลครับผม “ 

      “ อำเภอไหน “ 

      “ อำเภออำนาจเจริญครับผม “  ข้าพเจ้าตอบ 

      “ อ้าว...อยู่ทางเดียวกัน “  
  

      ท่านว่าอย่างเมตตา  และเมื่อเห็นข้าพเจ้ามีผิวขาวนัก  ท่านก็ทักว่าคงเป็นลูกจีน  ความจริงการที่ข้าพเจ้ามีผิวขาวนี้ทำให้หมู่พวกต่างพากันคิดทั้งนั้นว่า  ข้าพเจ้าไม่ใช่ลาว  คงเป็นลูกจีนแน่นอน  ข้าพเจ้าต้องอธิบายว่าข้าพเจ้าไม่ใช่ลูกจีน  ข้าพเจ้าเป็นลูกชาวนา และเป็นลูกชาวอุบลเต็มตัว
    

   หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
 
อัตตโนประวัติหลวงปู่จวน กุลเชฏโฐ

คลิปวีดีโอประวัติหลวงปู่จวน กุลเชฏโฐ article
ชาติกำเนิดปฐมวัย article
พบพระธุดงค์และได้หนังสือไตรสรณาคมน์ article
ออกจากโรงเรียนและรู้จักรักผู้หญิง article
แสวงธรรม article
ออกบวชเป็นพระฝ่ายธรรมยุต article
พรรษาที่ 1 พ.ศ. 2486 วัดป่าบ้านพอก หนองคอนทั้ง อำเภอเลิงนกทา article
ออกเดินธุดงค์เป็นครั้งแรก article
พรรษาที่ 2 พ.ศ. 2487 วัดทุ่ง บ้านหนองอีนิน อำเภอเลิงนกทา article
พรรษาที่ 4 พ.ศ. 2489 อยู่ด้วยท่านพระอาจารย์มั่น ณ วัดป่าบ้านหนองผือ อำเภอพรรณานิคม article
พรรษาที่ 5และ6 พ.ศ. 2490 จำพรรษา ณ จังหวัดเชียงใหม่ article
พรรษาที่ 7 พ.ศ.2492 วัดป่าบ้านเหล่ามันแกว สงเคราะห์โยมมารดา article
พรรษาที่ 8 พ.ศ.2493 จำพรรษาที่ถ้ำพวง อ.ส่องดาว สกลนคร article
เอากระดูกช้างมาเป็นยาแก้โง่ article
พรรษาที่ 9 พ.ศ. 2494 ภูสะโกฏ บ้านหนองเม็ก นามน article
พรรษา 10 พ.ศ 2495 จำพรรษาที่ดอนกระพุง ชายป่าดงหม้อทอง อ.วานรนิวาส article
พรรษาที่ 11,13 พ.ศ. 2496 , 2498 จำพรรษาที่ดงหม้อทอง อำเภอวานรนิวาส article
พรรษาที่ 14 พ.ศ.2499 จำพรรษาที่ ถ้ำแก้ว ตาดปอ บ้านทุ่งทรายจก ภูวัว article
พรรษาที่ 15 ถึง 16 พ.ศ. 2500 ถึง 2501 กลับไปจำพรรษาที่ ดงหม้อทอง article
พรรษาที่ 17 พ.ศ.2502 จำพรรษาที่ถ้ำจันทน์ ดงศรีชมภู อ.โพนพิสัย article
พรรษาที่ 18 ถึง 20 พ.ศ. 2503 ถึง 2505 จำพรรษาที่ถ้ำจันทน์ ( ต่อ ) article
พรรษาที่ 21 พ.ศ.2506 จำพรรษาที่ภูสิงห์น้อย ( ภูกิ่ว ) article
พรรษาที่ 22 ถึง 25 พ.ศ.2507 ถึง 2510 จำพรรษาที่ถ้ำบูชา ตาดสะอาม ภูวัว article
พรรษาที่ 26 พ.ศ.2511 จำพรรษาอยู่กับหลวงปู่ขาว อนาลโย ที่วัดถ้ำกลองเพล อุดรธานี article
พรรษาที่ 27 ถึง 38 พ.ศ. 2512 ถึง 2523 จำพรรษาที่ภูทอก วัดเจติยาคิรีวิหาร อำเภอบึงกาฬ article
เล่าประวัติด้วยเสียงของท่านเอง articledot
พระมหาธาตุ,พระบรมสารีริกธาตุ
dot
bulletเรื่องของพระบรมสารีริกธาตุ
dot
พระอสีติและพระอรหันตธาตุ
dot
dot
พระธาตุบูรพาจารย์ในยุคปัจจุบัน
dot
dot
เจดีย์พระธาตุทั่วไทยและทั่วโลก
dot
dot
หมวดหมู่สินค้า บุษบก บุษบกมาลา
dot
บุษบกมาลา
bulletบุษบกน่ารู้
bulletบุษบก BBC-02 A-B
bulletบุษบก BBC-04
bulletบุษบกมาลา
bulletบุษบก ขนาด 5 นิ้ว
bulletบุษบก ขนาด 6 นิ้ว
bulletบุษบก ขนาด 10 นิ้ว
bulletบุษบก ขนาด 15 นิ้ว
bulletบุษบก ขนาด 17 นิ้ว ปิดทอง
bulletบุษบก ขนาด 17 นิ้ว พ่นทอง
bulletบุษบก ขนาด 21 นิ้ว
bulletบุษบก ขนาด 25 นิ้ว
dot
หมวดหมู่สินค้า ผอบใส่พระธาตุ
dot
bulletผอบทรงโถน้ำมนต์
bulletผอบเลนส์ขยาย
bulletผอบขนาดเล็ก
bulletผอบ PC-07
bulletผอบ PC-09
bulletผอบ PC-15
bulletผอบทรงสูง PTC-12
bulletผอบทรงสูง PTC-15
bulletผอบขนาดใหญ่ 9 นิ้ว
bulletผอบแก้วคริสตัล
dot
หมวดหมู่สินค้า เจดีย์ใส่พระธาตุ
dot
bulletเจดีย์ JC-01
bulletเจดีย์ JC-02
bulletเจดีย์ JC-03
bulletเจดีย์ JC-05
bulletเจดีย์ JC-06
bulletเจดีย์ JC-07
bulletเจดีย์ JC-09
bulletเจดีย์ JC-12
bulletเจดีย์ JC-15
bulletเจดีย์ JC-22
bulletเจดีย์คริสตัล 5 นิ้ว
bulletเจดีย์ผอบ
dot
หมวดหมู่สินค้า งานลงยาโบราณ
dot
bulletงานลงยาประดับสั่งพิเศษ
bulletเจดีย์ฐานกลมลงยา
bulletเจดีย์ฐานแปดเหลี่ยมเล็ก
bulletเจดีย์ฐานแปดเหลี่ยมใหญ่
bulletโกศบรรจุอัฐิธาตุ
bulletแก้วทรงดอกบัวตูม
bulletแว่นแก้วเล็ก
bulletฐานแปดเหลี่ยมยอดเจดีย์
bulletแปดเหลี่ยมผอบ 12 เซน.
dot
หมวดหมู่สินค้า สั่งทำพิเศษ
dot
bulletงานประดับลายไทยพิเศษ
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ร้าน บุษบกทองคำ
ที่อยู่ :  เลขที่ 453 หมู่ 8 ถนน พาน -ป่าแดด.ตำบล :  สันติสุข อำเภอ : พาน
จังหวัด : เชียงราย     รหัสไปรษณีย์ : 57120
เบอร์โทร มือถือ :  0634246256
อีเมล : jedeethai@gmail.com
เว็บไซต์ :www.jedeethai.com