ReadyPlanet.com
dot dot
dot
พรรษาที่ 15 ถึง 16 พ.ศ. 2500 ถึง 2501 กลับไปจำพรรษาที่ ดงหม้อทอง article

พรรษาที่  15 ถึง 16 พ.ศ.  2500 ถึง 2501
กลับไปจำพรรษาที่  ดงหม้อทอง


       พรรษาที่   15  ข้าพเจ้าได้กลับมาจำพรรษาที่ดงหม้อทองอีก  ร่วมกับพระอาจารย์สอน  อุตฺตรปญฺโญ  ได้พากันตั้งอธิษฐานไม่นอนอยู่ 2 เดือน  ทำความเพียรกันอย่างเด็ดเดี่ยวบางวันก็พากันเอาปี๊บคว่ำกลางหลังพลาญหิน  ซึ่งอยู่สูงกว่าพื้นดินประมาณ  15  เมตร  แล้วก็เอาอาสนะปูทับบนกันปี๊บ  ภาวนาตากฝนตลอดวันตลอกคืนก็มี  ภาวนาจิตสงบดีปี๊บไม่ล้ม ไม่ง่วง 

      บางทีก็ไปนั่งริมหน้าผาชัน  ตลอดคืน  โดยไม่ง่วง  ไม่สับประหงกแต่ประการใด  ถ้าหากง่วงสัปหงกเพียงเล็กน้อย  ก็คงจะตกจากหน้าผาลงข้างล่างแล้ว  เป็นการพยายามสัปรยุทธชิงชัยเอาชนะกิเลสกันอย่างเต็มที่

      ในพรรษา  15  นี้  ข้าพเจ้าเกิดอาพาธหนักเป็นไข้ป่าเอาหมอรักษาฉีดยา  ยากับโรคปะทะกันทำให้เกิดอาเจียนขนานใหญ่  อาหารออกหมด  หมดแรงแทบประดาตายแล้วเกิดธาตุวิปริต  ตามืด  ตามัว  เวียนศีรษะคอนศีรษะแทบไม่ขึ้น  พูดจาไม่รู้เรื่องภาษาเป็นอยู่  9  วันจึงสงบ  ข้าพเจ้าแก้โดยวิธีเอาปี๊บมา  2  ใบตั้งบนหลังพลาญหิน  แล้วใช้กระดานปู  2  แผ่นวางบนปากปี๊บนั่งพิจารณาความตายท่านพระอาจารย์สอนและเณรหลาน  เกรงว่าอาจจะพลาดพลั้งตกหน้าผาไปได้  ท่านก็ผลัดเวรกับเณรหลานมาคอยเฝ้าอยู่หลายคืน  โรคข้าพเจ้าจึงหายขาด

      ออกพรรษาแล้ว  ต่างก็ทยอยกันหาที่วิเวกไปในที่ต่าง ๆ เฉพาะข้าพเจ้าก็กลับไปนมัสการหลวงปู่ขาวฟังเทศน์รับการอบรมจากท่านต่อไปตามเคย

      เมื่อใกล้เข้าพรรษาที่  16  ข้าพเจ้าก็ชวนท่านพระอาจารย์บุญเพ็ง  เขมาภิรโต  เจ้าอาวาสวัดถ้ำกลองเพลปัจจุบัน  กลับมาจำพรรษาที่ดงหม้อทองอีก  มีพระเณรจำพรรษาอยู่ 4 องค์  พากันปรารภความเพียร  ห้ำหั่นกิเลสกันอย่างเต็มความสามารถแต่ละองค์ต่างก็พยายามสรรหาอุบายที่ถูกกับจริตนิสัยของตนมาพิฆาตฆ่าฟันกิเลสในใจให้สงบราบคาบลง 

      พระเณรต่างแยกย้ายกันทำความเพียรอย่างไม่เห็นแก่ชีวิต  ให้กายวิเวก  ให้วาจาวิเวก  ให้จิตวิเวก  ไม่เกี่ยวแก่กัน  ไม่ข้องแวะกัน  ไม่ก่อสร้างใด ๆ ทั้งหมด  อากาศดี  แม้สัตว์ป่าก็คุ้นเคยสนิทชิดเชื้อกับพระดีมาก  ไม่เป็นข้าศึกแก่กันและกัน  เสือ  ช้าง  เดินเข้ามาเยี่ยมกรายตามซอกภูผา  แนวทางจงกรมของพระบ่อย ๆ พระเณรก็ถือว่านี่เป็นเขตวัด  สัตว์ทั้งหลาย  เขาก็คิดว่านี่เป็นเขตป่าต่างฝ่ายต่างอยู่  ต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่ของตนไป

      บางวัน  พระเณรก็จะภาวนาของท่านไป  งูก็จะเลื้อยผ่านไปหากินตามทางของเขา  ไม่กีดกันขัดขวางกันวันหนึ่งขณะที่พระออกไปบิณฑบาตร  เห็นไก่ป่า  3  ตัวที่ข้างทาง  ปกติวิสัยของไก่ป่านั้นจะมีความปราดเปรียวเกรงกลัวมนุษย์พอพบหน้ามนุษย์มันจะเป็นปร๋อหนีไปทันที  แต่คราวนี้แม่ไก่ทั้งสามตัวพอเห็นหน้าพระมันก็พากันหยุดยืนนิ่งเจ้าตัวหัวหน้าส่งเสียงเป็นสัญญาณให้แก่กัน  แล้วทุกตัวต่างก็ค้อมหัว  ยอบตัวลงต่ำพร้อม ๆ กัน  เหมือนกับจะแสดงอาการคาราวะพระภิกษุสงฆ์ฉะนั้น  ดูแล้วก็ช่างน่ารัก  น่าสงสารมันจริง ๆ มันนิ่งทำความคารวะอยู่เช่นนั้น  จนพระเดินผ่านไป  ชายจีวรข้าพเจ้าแทบจะเช็ดหัวมันแม่ไก่ทั้ง  3  ตัว  ก็ก้มหัวนิ่งอยู่รอจนพระผ่านไปหมดแล้ว  มันจึงออกคุ้ยเขี่ยหาอาหารต่อไป

      ครั้นออกพรรษา  ข้าพเจ้าและท่านพระอาจารย์บุญเพ็ง  เขมาภิรโต  ก็กลับไปหาหลวงปู่ขาว  มาฟังเทศน์ฟังโอวาทจากท่านระยะหนึ่ง  ข้าพเจ้าก็กราบนมัสการลาท่านออกไปวิเวกทางดงศรีชมภูองค์เดียว  โดยไปลงเรือที่จังหวัดหนองคาย  ล่องแม่น้ำโขง  มาขึ้นเรือที่อำเภอบึงกาฬแล้วเดินทางต่อมาไปถึงหมู่บ้านหนึ่ง  ชื่อบ้านใหม่หนองดินดำ  ก็ขอให้ญาติโยมพาไปสำรวจที่กลางดงศรีชมภู  เขตอำเภอโพนพิสัย 

      พบสถานที่แห่งหนึ่ง  มีลักษณะคล้าย ๆ กับซากเมืองเก่า  มีลานหินยาวคล้ายกับถนนคอนกรีตเป็นระยะนับเป็นสิบกิโลเมตร  บางแห่งก็เป็นทรงกลมคล้ายกับสนามม้าในกรุงเทพ  บางแห่งก็เป็นคล้าย ๆ กับปราสาทราชวังสูงหลายชั้นหักพังลงมากองทับถมกันอยู่เป็นโขดหินเป็นหินผา และพลาญหินอันกว้างใหญ่มีโตรถ้ำ  เหวลึกมากมาย  ชาวบ้านเรียกกันว่าถ้ำจันทน์  เพราะบริเวณแห่งนี้เต็มไปด้วยต้นจันทน์นานาพันธุ์  ขนาดต่าง ๆ แน่นไปหมดเป็นดินแดนสงบ  ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่  ข้าพเจ้าเห็นเป็นสถานที่เหมาะควรแก่การบำเพ็ญภาวนา  จึงขอให้ญาติโยมช่วยยกแคร่ปลูกเป็นร้านเล็ก ๆ

      ญาติโยมบอกว่า  จากถ้ำจันทน์นี้ถ้าจะมีบ้านเรือนผู้คนที่ใกล้ที่สุด  ก็จะต้องเดินไปไม่ต่ำกว่า  100 เส้นโดยเป็นบ้านพวกข่า  2  หลังคาเรือนที่อพยพมาทำกินแถวนั้น  ทางไปบิณฑบาตจะต้องเดินไปตามทางด่านหินซึ่งเป็นทางช้างเดิน  และกว่าจะไปถึงทางเกวียนก็จะต้องต่อไปไกลอีก  20  เส้น  

      เขาปลูกร้านเสร็จแล้ว  โยมคนหนึ่งออกสำรวจบริเวณโดยใกล้ก็กลับมาตามข้าพเจ้าไปดูและบอกว่า  ห่างจากร้านที่ปลูกเสร็จประมาณไม่ถึงครึ่งเส้นนั้น  เป็นถ้ำเสือแม่ลูกอ่อนมันมานอนที่นี่ทุกวัน  ข้าพเจ้าก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอก   เสือก็เป็นสัตว์เราก็เป็นสัตว์เหมือนกัน  อยู่ร่วมกันไม่เป็นไรตกเย็นญาติโยมเขาก็กลับกันหมดเหลือแต่ข้าพเจ้าคนเดียว  พอพลบค่ำเสือมันก็กลับมาจากหากินจริง ๆ ได้ยินเสียงมันมาร้องครางใส่อยู่ใกล้ ๆ บางทีก็ได้ยินเสียงเดินแทบจะเข้ามาชิดกลดแต่ก็ไม่เห็นตัวมัน  มันก็หากินไปตามภาษาของสัตว์ป่า  มนุษย์ก็บำเพ็ญภาวนาไปตามภาษาของเพศบรรพชิต  ข้าพเจ้าไปตั้งร้านแคร่อยู่ใกล้มันมากเกินไป  วันรุ่งขึ้นมันก็คาบลูกพาหลบไปอยู่ตรงซอกเขาอีกแห่งหนึ่ง  ห่างออกไปจากเดิมหน่อยหนึ่ง  แต่ก็ยังได้ยินเสียงมันหยอกล้อกับลูกของมันอยู่ดี 

      ระยะแรกมาปักกลดอยู่  ไม่ได้ฉันอาหารถึง 4 วัน  เพราะไม่ทราบจะไปบิณฑบาตที่ไหน  จะไปบิณฑบาตกับพวกข่าก็พูดกันไม่รู้เรื่อง  และเขาก็คงไม่ทราบว่าคนที่นุ่งเหลืองโกนผมนี้คืออะไร  เมื่อถึงวันที่  5   ตอนย่ำรุ่ง  ข้าพเจ้านั่งสมาธิพิจารณาดูว่าใครที่ไหนที่พอจะได้ทำบุญในโอกาสเช่นนี้บ้างก็ทราบได้ว่าเป็นข่า  2  ครอบครัวนี้แหละจึงมุ่งหน้าไปบิณฑบาตที่บ้านข่า2ครอบครัวนั้น  แม่บ้านของครอบครัวดังกล่าว  กำลังนั่งหลามข้ามด้วยกระบอกไม้ไผ่อยู่หน้าบ้านเขามองข้าพเจ้าอย่างงง ๆ แต่เมื่อข้าพเจ้าชี้ตรงข้าวหลามแล้วชี้ที่บาตร  เขาก็เข้าใจ  จากนั้นเขาก็ใส่บาตรให้เป็นประจำ  ได้อาศัยบิณฑบาตรของเขาประทังชีวิตตลอดมา
 
อัตตโนประวัติหลวงปู่จวน กุลเชฏโฐ

คลิปวีดีโอประวัติหลวงปู่จวน กุลเชฏโฐ article
ชาติกำเนิดปฐมวัย article
พบพระธุดงค์และได้หนังสือไตรสรณาคมน์ article
ออกจากโรงเรียนและรู้จักรักผู้หญิง article
แสวงธรรม article
ออกบวชเป็นพระฝ่ายธรรมยุต article
พรรษาที่ 1 พ.ศ. 2486 วัดป่าบ้านพอก หนองคอนทั้ง อำเภอเลิงนกทา article
ออกเดินธุดงค์เป็นครั้งแรก article
พรรษาที่ 2 พ.ศ. 2487 วัดทุ่ง บ้านหนองอีนิน อำเภอเลิงนกทา article
พรรษาที่ 3 พ.ศ. 2488 วัดบ้านนาจิก ดอนเมือง ตำบลหนองปลิง article
พรรษาที่ 4 พ.ศ. 2489 อยู่ด้วยท่านพระอาจารย์มั่น ณ วัดป่าบ้านหนองผือ อำเภอพรรณานิคม article
พรรษาที่ 5และ6 พ.ศ. 2490 จำพรรษา ณ จังหวัดเชียงใหม่ article
พรรษาที่ 7 พ.ศ.2492 วัดป่าบ้านเหล่ามันแกว สงเคราะห์โยมมารดา article
พรรษาที่ 8 พ.ศ.2493 จำพรรษาที่ถ้ำพวง อ.ส่องดาว สกลนคร article
เอากระดูกช้างมาเป็นยาแก้โง่ article
พรรษาที่ 9 พ.ศ. 2494 ภูสะโกฏ บ้านหนองเม็ก นามน article
พรรษา 10 พ.ศ 2495 จำพรรษาที่ดอนกระพุง ชายป่าดงหม้อทอง อ.วานรนิวาส article
พรรษาที่ 11,13 พ.ศ. 2496 , 2498 จำพรรษาที่ดงหม้อทอง อำเภอวานรนิวาส article
พรรษาที่ 14 พ.ศ.2499 จำพรรษาที่ ถ้ำแก้ว ตาดปอ บ้านทุ่งทรายจก ภูวัว article
พรรษาที่ 17 พ.ศ.2502 จำพรรษาที่ถ้ำจันทน์ ดงศรีชมภู อ.โพนพิสัย article
พรรษาที่ 18 ถึง 20 พ.ศ. 2503 ถึง 2505 จำพรรษาที่ถ้ำจันทน์ ( ต่อ ) article
พรรษาที่ 21 พ.ศ.2506 จำพรรษาที่ภูสิงห์น้อย ( ภูกิ่ว ) article
พรรษาที่ 22 ถึง 25 พ.ศ.2507 ถึง 2510 จำพรรษาที่ถ้ำบูชา ตาดสะอาม ภูวัว article
พรรษาที่ 26 พ.ศ.2511 จำพรรษาอยู่กับหลวงปู่ขาว อนาลโย ที่วัดถ้ำกลองเพล อุดรธานี article
พรรษาที่ 27 ถึง 38 พ.ศ. 2512 ถึง 2523 จำพรรษาที่ภูทอก วัดเจติยาคิรีวิหาร อำเภอบึงกาฬ article
เล่าประวัติด้วยเสียงของท่านเอง articledot
พระมหาธาตุ,พระบรมสารีริกธาตุ
dot
bulletเรื่องของพระบรมสารีริกธาตุ
dot
พระอสีติและพระอรหันตธาตุ
dot
dot
พระธาตุบูรพาจารย์ในยุคปัจจุบัน
dot
dot
เจดีย์พระธาตุทั่วไทยและทั่วโลก
dot
dot
หมวดหมู่สินค้า บุษบก บุษบกมาลา
dot
บุษบกมาลา
bulletบุษบกน่ารู้
bulletบุษบก BBC-02 A-B
bulletบุษบก BBC-04
bulletบุษบกมาลา
bulletบุษบก ขนาด 5 นิ้ว
bulletบุษบก ขนาด 6 นิ้ว
bulletบุษบก ขนาด 10 นิ้ว
bulletบุษบก ขนาด 15 นิ้ว
bulletบุษบก ขนาด 17 นิ้ว ปิดทอง
bulletบุษบก ขนาด 17 นิ้ว พ่นทอง
bulletบุษบก ขนาด 21 นิ้ว
bulletบุษบก ขนาด 25 นิ้ว
dot
หมวดหมู่สินค้า ผอบใส่พระธาตุ
dot
bulletผอบทรงโถน้ำมนต์
bulletผอบเลนส์ขยาย
bulletผอบขนาดเล็ก
bulletผอบ PC-07
bulletผอบ PC-09
bulletผอบ PC-15
bulletผอบทรงสูง PTC-12
bulletผอบทรงสูง PTC-15
bulletผอบขนาดใหญ่ 9 นิ้ว
bulletผอบแก้วคริสตัล
dot
หมวดหมู่สินค้า เจดีย์ใส่พระธาตุ
dot
bulletเจดีย์ JC-01
bulletเจดีย์ JC-02
bulletเจดีย์ JC-03
bulletเจดีย์ JC-05
bulletเจดีย์ JC-06
bulletเจดีย์ JC-07
bulletเจดีย์ JC-09
bulletเจดีย์ JC-12
bulletเจดีย์ JC-15
bulletเจดีย์ JC-22
bulletเจดีย์คริสตัล 5 นิ้ว
bulletเจดีย์ผอบ
dot
หมวดหมู่สินค้า งานลงยาโบราณ
dot
bulletงานลงยาประดับสั่งพิเศษ
bulletเจดีย์ฐานกลมลงยา
bulletเจดีย์ฐานแปดเหลี่ยมเล็ก
bulletเจดีย์ฐานแปดเหลี่ยมใหญ่
bulletโกศบรรจุอัฐิธาตุ
bulletแก้วทรงดอกบัวตูม
bulletแว่นแก้วเล็ก
bulletฐานแปดเหลี่ยมยอดเจดีย์
bulletแปดเหลี่ยมผอบ 12 เซน.
dot
หมวดหมู่สินค้า สั่งทำพิเศษ
dot
bulletงานประดับลายไทยพิเศษ
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ร้าน บุษบกทองคำ
ที่อยู่ :  เลขที่ 453 หมู่ 8 ถนน พาน -ป่าแดด.ตำบล :  สันติสุข อำเภอ : พาน
จังหวัด : เชียงราย     รหัสไปรษณีย์ : 57120
เบอร์โทร มือถือ :  0634246256
อีเมล : jedeethai@gmail.com
เว็บไซต์ :www.jedeethai.com