ReadyPlanet.com
dot dot
dot
พรรษาที่ 1 พ.ศ. 2486 วัดป่าบ้านพอก หนองคอนทั้ง อำเภอเลิงนกทา article

หลวงปู่จวน กุลเชฏโฐ

พรรษาที่  1  พ.ศ.  2486
วัดป่าบ้านพอก  หนองคอนทั้ง
อำเภอเลิงนกทา


    เมื่อจะเริ่มเข้าพรรษา  ปรากฏว่า  ที่วัดพระอาจารย์บัง  ที่อำเภอเลิงนกทาไม่มีพระสวดปาฏิโมกข์ได้  ก็เลยมาขอตัวจากท่านอาจารย์พระอุปัชฌาย์  ท่านอาจารย์พระอุปัชฌาย์จึงให้ข้าพเจ้าไปจำพรรษาอยู่ที่วัดป่า  บ้านพอก  หนองคอนทั้ง  อำเภอเลิงนกทา
 

    ในพรรษาแรกนี้  โยมมารดาได้มาบวชเป็นชีอยู่ด้วย  นอกจากกระทำความเพียรอย่างหนัก  โดยเร่งเดินจงกรมมาก  นั่งมาก แล้วยังอธิษฐานฉันเจอีกด้วยคือไม่ฉันเนื้อสัตว์  ฉันแต่ผัก  น้ำตาล  ส่วนอาหารคาวหวานที่บิณฑบาตรได้มา  ถ้าเป็นอาหารเนื้อก็ส่งให้โยมมารดา  บางครั้งบางสมัย  ก็อดข้าว อดอาหาร  ทั้งอดหลับอดนอนด้วย  ระยะ  4  คืน  4  วัน  บ้าง  ระยะ  8  คืน  8  วันบ้าง  แต่การบิณฑบาตรคงกระทำตลอดมิไดขาด  เพื่อบิณฑบาตรมาเลี้ยงโยมมารดา  เป็นการสนองคุณท่าน  ทั้งยังเพื่อแจกจ่ายแก่เพื่อนสหพรหมจรรย์ภิกษุสามเณรองค์อื่น ๆ ด้วย  ส่วนตัวเองเลือกฉันแต่อาหารเจ
 

    ในระหว่างพรรษานั้น  วันพระคืนหนึ่งขณะนังฟังเทศน์ท่านอาจารย์อยู่  ข้าพเจ้าพระจวนบวชใหม่  ได้กำหนดจิตฟังไปตามคำเทศนา  จิตเกิดสงบลง  ปรากฎภาพร่างกายของตนนี้  เกิดขึ้นในจิต  เน่าเปื่อยเป็นอสุภะไปหมด  เหมือนมองดูด้วยตาเนื้อ  เห็นขาทั้งสองของตัวเอง  เปื่อยเน่าขาดเหวอะหวะมีบุพโพโลหิต  น้ำเหลืองไหลออก  เป็นอสุภะให้ข้าพเจ้าได้ยกขึ้นมาพิจารณาในเวลาต่อมาเรื่อย ๆ ได้เจริญภาวนาราวกับมองเห็นด้วยตากเปล่า ๆ
 

    ในพรรษานี้  นอกจากนิมิตอสุภะดังกล่าวแล้วข้าพเจ้าเร่ทำความเพียรอย่างไม่ย่อหย่อน  ได้เกิดภาพนิมิตแปลก ๆ วันหนึ่งในตอนกลางพรรษาขณะภาวนาพุทโธ – พุทโธอยู่  จิตได้รวมลง  ปรากฏใสบริสุทธิ์หมดจดรู้สึกมีความสุขสบายจนไม่มีสิ่งใดจะประมาณเปรียบเทียบได้  แต่ก่อนหน้าจิตจะรวม  ได้เกิดภาพนิมิตขึ้นว่า  มีแม่ไก่สีลายตัวหนึ่งมาจิกกินอุจจาระอยู่ที่ตรงหน้า  ข้าพเจ้าจึงได้กำหนดจิตถามว่า “ จิกกินอะไร ?   แม่ไก่ตอบว่า  “ จิกกินอุจจาระ “  แล้วถามแม่ไก่ต่อไปว่า  “  ท่านเป็นใคร “  แม่ไก่ตอบว่า  “ ดูก่อนพระผู้เป็นเจ้า  ข้าพเจ้าเป็นเทวดา “  แล้วถามต่อไปว่า  “ เทวดาทำไมกินอุจจาระเล่า “  แม่ไก่เลยตอบว่า  “ ดูก่อนพระผู้เป็นเจ้า  มนุษย์เราทุกชาติทุกภาษา  ต้องกินอุจจาระคือกินขี้กันอย่างนี้แหละ  ทุกคนในโลกไม่พ้นจากความกินอุจจาระไปได้เลย “
 

    ตอบแล้วแม่ไก่ก็หายไป   ข้าพเจ้าจึงน้อมเอานิมิตคำตอบของแม่ไก่ขึ้นมาพิจารณาคิดเอาว่า  มนุษย์เรานี้ก็ต้องกินอุจจาระกันทั้งหมดเลย  แล้วก็มาพิจารณาว่าเรากินอุจจาระจริงไหม  ที่เรากินข้าวปลาอาหารนั้น..... ข้าวจะเป็นขี้อย่างไร  เนื้อ  ปลาจะเป็นขี้อย่างไร  ผักจะเป็นขี้อย่างไร  พิจารณาไปก็เห็นว่า  อ้อ.....  ข้าวก็เกิดจากขี้ดิน  ทั้งปลาทั้งเนื้อ  พืชผักที่เราบริโภคขบฉันนี้  ล้วนแต่เรากินขี้ทั้งหมด  ทั้งหมดเกิดจากขี้ดินทั้งสิ้นข้าพเจ้าก็เลยเกิดสลดสังเวชอย่างยิ่งในพรรษานั้น ว่าเรานี้กินอุจจาระคือกินขี้เหมือนกัน
 

    เรื่องนี้ข้าพเจ้าได้เคยนำคำถามนี้ไปถามท่านอาจารย์ใหญ่  เมื่อได้มีโอกาสมาอยู่กับท่านในภายหลัง  ท่านก็ตอบว่า  จริง ๆ จริง  ไม่มีผิดเลย  เรากินขี้กันทั้งหมดทั้งนั้น....  ท่านรับรองเช่นนั้น
 

    ครั้นรุ่งเช้าพอทำภัตตากิจคือฉันเสร็จ  ก่อนจะกลับขึ้นไปยังกุฏิ  ข้าพเจ้ากำลังนั่งเก็บเครื่องบริขารพับซ้อนให้เรียบร้อย  มองขึ้นไปบนหน้าจั่วทางทิศตะวันออกของกุฏิ  ได้เห็นหญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่ที่หน้าจั่วนุ่งห่มแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีลายเหมือนแม่ไก่ได้เคยปรากฏในนิมิตแล้วไว้ผมยาว  ยืนถือตะกร้าหมากอยู่บนหน้าจั่วกุฏิมองมาที่ข้าพเจ้า  ข้าพเจ้ามองดูก็เห็นว่าเป็นหญิงที่มีรูปร่างหน้าตาสวยงามมาก  และก็นึกในใจว่า  ภาพที่ปรากฏเป็นอะไรแน่  ก็ได้คำตอบว่าภาพนั้นเป็นเทวดา  ข้าพเจ้าก็นึกว่า  เอ....เทวดา  ทำไมมายืนอยู่ที่นี่  แต่นึกแล้ว  ข้าพเจ้าก็ไม่สนใจ  เก็บเครื่องบริขารเรื่อยไป
 

    ครั้งที่สอง  ตาเหลือบขึ้นไปก็ยังเห็นภาพเทวดาอยู่ที่เก่า  ยังไม่หายไปไหน  ข้าพเจ้าจึงเบือนหน้าหนีไปทางอื่น  พร้อมกับคิดว่า  เอ....ทำไมเทวดาตนนี้จึงยังปรากฏให้เห็นอยู่อีก  แล้วก็ตั้งใจเก็บสิ่งของเครื่องบริขารของตนให้เรียบร้อย  ตั้งใจระวังรักษาจิตมิให้ ฟุ้งซ่าน  เพราะรู้อยู่ว่า  อันความงามนั้น  มักมีสิ่งที่ไม่งามซ่อนอยู่เบื้องหลังเสมอ
 

    ครั้งที่สาม  มองดูใหม่เพื่อทดสอบว่า  รูปที่เห็นด้วยตานั้นจะยังเห็นอยู่หรือหายไป  ก็ปรากฏว่ารูปนั้นได้อันตรายธานหายไปเสียแล้ว  ในขณะนั้นจิตก็ระลึกขึ้นมาในใจว่า  อ๋อ  อย่างนี้หนอ  พวกภาวนา  เห็นภาพนิมิตต่าง ๆ ที่ปรากฏในขณะที่ตนภาวนานั้น  คือเห็นรูปภาพที่มาปรากฏนั่นเอง  เข้าใจเอาว่าตนได้ญาณ  คือ  ได้หูทิพย์  ตาทิพย์  และได้ล่วงรู้จิตใจของบุคคลอื่น  พวกนี้  เมื่อได้เห็นภาพนิมิตอย่างนี้  ก็น้อมใจเชื่อในภาพนิมิตที่ปรากฏขึ้นว่าตนได้บรรลุธรรมวิเศษ  มีมรรคผล  เป็นต้น  เลยเกิดทิฏฐิมานะอวดดิบอวดดีผลที่สุดพวกนี้ก็เลยเสื่อมไป  ไม่ได้รับประโยชน์  อันแท้จริงในธรรมะ  เรื่องนี้เคยปรากฏแก่พวกนักภาวนานักปฏิบัติมาเป็นหลายราย ๆ แล้ว  มีความปรากฏเกิดขึ้นในใจขณะนั้น
 

    ในพรรษาที่  1  นั้น  ข้าพเจ้าก็ได้ทำความพาก  ความเพียรโดยขะมักเขม้นอย่างเต็มกำลัง  มีการรอดหลับอดนอน  อดอาหาร  สลับด้วยกันไปตลอดพรรษา  ส่วนด้านจิตใจก็มีความฝักใฝ่ในการภาวนา  ยังบริกรรมพุทโธ – พุทโธ  อยู่เป็นพื้น  บางครั้งก็มีการพิจารณาร่างกายของตนเองที่เคยปรากฏว่าเป็นอสุภะให้เห็นว่าเป็นของเน่า  ให้เห็นแตกสลาย  กลายลงเป็นดินในที่สุด  
 

    ขณะเดียวกัน  ทางด้านสนองคุณมารดานอกจากบิณฑบาตหาของขบฉันเลี้ยงโยมมารดาซึ่งมาบวชเป็นชีด้วยแล้ว  ข้าพเจ้าก็จัดแต่งทำทางจงกรมให้ท่านโดยจัดปูกระดานเลย  เพื่อให้ท่านไม่ต้องเหยียบดินให้  ลำบากกายหรือเจ็บเท้า  จะได้มีเวลาภาวนาจงกรมด้วยความสะดวกสบาย
 
อัตตโนประวัติหลวงปู่จวน กุลเชฏโฐ

คลิปวีดีโอประวัติหลวงปู่จวน กุลเชฏโฐ article
ชาติกำเนิดปฐมวัย article
พบพระธุดงค์และได้หนังสือไตรสรณาคมน์ article
ออกจากโรงเรียนและรู้จักรักผู้หญิง article
แสวงธรรม article
ออกบวชเป็นพระฝ่ายธรรมยุต article
ออกเดินธุดงค์เป็นครั้งแรก article
พรรษาที่ 2 พ.ศ. 2487 วัดทุ่ง บ้านหนองอีนิน อำเภอเลิงนกทา article
พรรษาที่ 3 พ.ศ. 2488 วัดบ้านนาจิก ดอนเมือง ตำบลหนองปลิง article
พรรษาที่ 4 พ.ศ. 2489 อยู่ด้วยท่านพระอาจารย์มั่น ณ วัดป่าบ้านหนองผือ อำเภอพรรณานิคม article
พรรษาที่ 5และ6 พ.ศ. 2490 จำพรรษา ณ จังหวัดเชียงใหม่ article
พรรษาที่ 7 พ.ศ.2492 วัดป่าบ้านเหล่ามันแกว สงเคราะห์โยมมารดา article
พรรษาที่ 8 พ.ศ.2493 จำพรรษาที่ถ้ำพวง อ.ส่องดาว สกลนคร article
เอากระดูกช้างมาเป็นยาแก้โง่ article
พรรษาที่ 9 พ.ศ. 2494 ภูสะโกฏ บ้านหนองเม็ก นามน article
พรรษา 10 พ.ศ 2495 จำพรรษาที่ดอนกระพุง ชายป่าดงหม้อทอง อ.วานรนิวาส article
พรรษาที่ 11,13 พ.ศ. 2496 , 2498 จำพรรษาที่ดงหม้อทอง อำเภอวานรนิวาส article
พรรษาที่ 14 พ.ศ.2499 จำพรรษาที่ ถ้ำแก้ว ตาดปอ บ้านทุ่งทรายจก ภูวัว article
พรรษาที่ 15 ถึง 16 พ.ศ. 2500 ถึง 2501 กลับไปจำพรรษาที่ ดงหม้อทอง article
พรรษาที่ 17 พ.ศ.2502 จำพรรษาที่ถ้ำจันทน์ ดงศรีชมภู อ.โพนพิสัย article
พรรษาที่ 18 ถึง 20 พ.ศ. 2503 ถึง 2505 จำพรรษาที่ถ้ำจันทน์ ( ต่อ ) article
พรรษาที่ 21 พ.ศ.2506 จำพรรษาที่ภูสิงห์น้อย ( ภูกิ่ว ) article
พรรษาที่ 22 ถึง 25 พ.ศ.2507 ถึง 2510 จำพรรษาที่ถ้ำบูชา ตาดสะอาม ภูวัว article
พรรษาที่ 26 พ.ศ.2511 จำพรรษาอยู่กับหลวงปู่ขาว อนาลโย ที่วัดถ้ำกลองเพล อุดรธานี article
พรรษาที่ 27 ถึง 38 พ.ศ. 2512 ถึง 2523 จำพรรษาที่ภูทอก วัดเจติยาคิรีวิหาร อำเภอบึงกาฬ article
เล่าประวัติด้วยเสียงของท่านเอง articledot
พระมหาธาตุ,พระบรมสารีริกธาตุ
dot
bulletเรื่องของพระบรมสารีริกธาตุ
dot
พระอสีติและพระอรหันตธาตุ
dot
dot
พระธาตุบูรพาจารย์ในยุคปัจจุบัน
dot
dot
เจดีย์พระธาตุทั่วไทยและทั่วโลก
dot
dot
หมวดหมู่สินค้า บุษบก บุษบกมาลา
dot
บุษบกมาลา
bulletบุษบกน่ารู้
bulletบุษบก BBC-02 A-B
bulletบุษบก BBC-04
bulletบุษบกมาลา
bulletบุษบก ขนาด 5 นิ้ว
bulletบุษบก ขนาด 6 นิ้ว
bulletบุษบก ขนาด 10 นิ้ว
bulletบุษบก ขนาด 15 นิ้ว
bulletบุษบก ขนาด 17 นิ้ว ปิดทอง
bulletบุษบก ขนาด 17 นิ้ว พ่นทอง
bulletบุษบก ขนาด 21 นิ้ว
bulletบุษบก ขนาด 25 นิ้ว
dot
หมวดหมู่สินค้า ผอบใส่พระธาตุ
dot
bulletผอบทรงโถน้ำมนต์
bulletผอบเลนส์ขยาย
bulletผอบขนาดเล็ก
bulletผอบ PC-07
bulletผอบ PC-09
bulletผอบ PC-15
bulletผอบทรงสูง PTC-12
bulletผอบทรงสูง PTC-15
bulletผอบขนาดใหญ่ 9 นิ้ว
bulletผอบแก้วคริสตัล
dot
หมวดหมู่สินค้า เจดีย์ใส่พระธาตุ
dot
bulletเจดีย์ JC-01
bulletเจดีย์ JC-02
bulletเจดีย์ JC-03
bulletเจดีย์ JC-05
bulletเจดีย์ JC-06
bulletเจดีย์ JC-07
bulletเจดีย์ JC-09
bulletเจดีย์ JC-12
bulletเจดีย์ JC-15
bulletเจดีย์ JC-22
bulletเจดีย์คริสตัล 5 นิ้ว
bulletเจดีย์ผอบ
dot
หมวดหมู่สินค้า งานลงยาโบราณ
dot
bulletงานลงยาประดับสั่งพิเศษ
bulletเจดีย์ฐานกลมลงยา
bulletเจดีย์ฐานแปดเหลี่ยมเล็ก
bulletเจดีย์ฐานแปดเหลี่ยมใหญ่
bulletโกศบรรจุอัฐิธาตุ
bulletแก้วทรงดอกบัวตูม
bulletแว่นแก้วเล็ก
bulletฐานแปดเหลี่ยมยอดเจดีย์
bulletแปดเหลี่ยมผอบ 12 เซน.
dot
หมวดหมู่สินค้า สั่งทำพิเศษ
dot
bulletงานประดับลายไทยพิเศษ
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ร้าน บุษบกทองคำ
ที่อยู่ :  เลขที่ 453 หมู่ 8 ถนน พาน -ป่าแดด.ตำบล :  สันติสุข อำเภอ : พาน
จังหวัด : เชียงราย     รหัสไปรษณีย์ : 57120
เบอร์โทร มือถือ :  0634246256
อีเมล : jedeethai@gmail.com
เว็บไซต์ :www.jedeethai.com