ReadyPlanet.com
dot dot
dot
อัตตโนประวัติหลวงปู่จวน กุลเชฏโฐ

คำขอขมา
อาจาริเย  ปมาเทน  ทฺวารตเยนํ  กตํ  สพฺพํ  อปราธํ  ขมตุ  โน  ภนฺเต  อจฺจโย  โน  ภนฺเต  อจฺจคมา  ยถาพาเล  ยถามุฬเห  ยถาอกุสเล  เย  มยํ  ภนฺเต  กทาจิ  กรหจิ  ปมาทํ  วา  อาคมฺม  อโยนิโส  มนสิการํ  วา  อาคมฺม  มหาเถเร  อคารวํ  อกริมฺหา  กาเยน  วา  วาจาย  วา  มนสา  วา  สมฺมุขาปิ  ปรมฺมุขาปิ  เตสนฺโน  ภนฺเต  มหาเถโร  อจฺจยํ  อจฺจยโต  ปฏิคฺคณหาตุ  อายตํ  สํวราย
โย  โทโส  โมหจิตฺเตน  มหาเถรสฺมํ  ปกโต  มยา  ขมตุ  โน  โทสํสพฺพปาปํ  วินสฺสตฺ  ฯ
    ข้าแต่ท่านพระอาจารย์ผู้เจริญ  โดยความเป็นไปล่วงเกินอันใดได้ถึงทับแล้วซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลาย ผู้เป็นคนพาล ผู้เป็นคนหลง เป็นคนไม่ฉลาดด้วยประการไร  จำเดิมแต่เกิดมา อาศัยความประมาท  โดยอุบายไม่แยบคาย  ได้กระทำความไม่เคารพ  ในท่านพระอาจารย์ผู้เป็นพระมหาเถระ  ที่ทรงไว้แล้วซึ่งพระคุณอันน่าเคารพสักการะยิ่ง  ด้วยกายก็ดี  ด้วยวาจาก็ดี  ด้วยใจก็ดี  ต่อหน้าก็ดี  ลับหลังก็ดี  และระลึกได้ก็ดี  ระลึกไม่ได้ก็ดี  ขอท่านพระอาจารย์ได้เมตตาให้อโหสิกรรม  ซึ่งโทษอันเป็นไปล่วงเกินนั้นโดยความเป็นโทษอันล่วงเกินของข้าพเจ้าทั้งหลายนั้น  ข้าพเจ้าทั้งหลายจะสำรวมระวังต่อไป  และเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ตลอดกาลนาน เทอญ ฯ
                                 จาก “ คำขอขมา “  ซึ่งพระอุดมสังวรวิสุทธิเถร ( วัน อุตฺตโม )                    
              ได้เรียบเรียงไว้สำหรับงานพระราชทานเพลิงศพ  พระอาจารย์ฝั้น  อาจาโร  เมื่อ  20  มกราคม
 หลวงปู่จวน กุลเชฏโฐคลิปวีดีโอประวัติหลวงปู่จวน กุลเชฏโฐarticle
หลวงปู่จวน กุลเชฏโฐชาติกำเนิดปฐมวัยarticle

ต้นกำเนิด นายจวน  นรมาส  เชื้อชาติไทย  สัญชาติไทย  เกิดเมื่อวันที่  10  กรกฎาคม  2463  ตรงกับวันเสาร์แรม  10  ค่ำ  เดือน  6  ปีวอก  ณ  บ้านเหล่ามันแกว  บ้านเลขที่  28  หมู่ที่  12  ตำบลดงมะยาง  อำเภออำนาจเจริญ  จังหวัดอุบลราชธานี
   

พบพระธุดงค์และได้หนังสือไตรสรณาคมน์article

ขณะที่เด็กชายจวนกำลังเรียนหนังสืออยู่ชั้นประถมปีที่  5 อายุราว  14 – 15  ปี  มีพระธุดงค์กัมมัฏฐานองค์หนึ่ง  มาตั้งกลดพักอยู่ที่ทุ่งนาชายป่าใกล้บ้าน  เด็กชายจวนเห็นดังนั้นก็เกิดความคิดจะตักน้ำไปถวายท่านเพื่อให้ท่านได้อาบน้ำและฉันน้ำ  เพราะขณะนั้นเขาว่ากันว่าพระธุดงค์มักจะมีของขวัญคือตะกรุด  เครื่องรางไว้แจกเสมอ  เผื่อปะเหมาะเคราะห์ก็อาจจะได้คาถาดี ๆ ไว้คุ้มครองตัวเป็นได้  เด็กชายจวนจึงรีบไปตักน้ำบ่อ  หาบไปถวายพระธุดงค์อย่างตั้งอกตั้งใจ
 

ออกจากโรงเรียนและรู้จักรักผู้หญิงarticle

ข้าพเจ้าออกจากโรงเรียน  อายุ  16  ปี  เมื่อจบชั้นประถมบริบูรณ์ของโรงเรียน  พออายุย่างเข้า  18  ปี  ก็รับราชการกรมทางหลวงแผ่นดิน  สายอุบลราชธานีและนครพนมทำงานอยู่  4  ปี  จึงได้ลาออกจากกรมทาง
 

แสวงธรรมarticle

เกิดความเชื่อ  ความเสื่อมใสอย่างนั้น  แต่ปัญญาก็ยังอ่อนอยู่  ระหว่างอายุ  20  ปี  เมื่อได้อ่านหนังสือของท่านพระอาจารย์เสาร์  กันตสีโล  เรื่อง  จตุราลักษณ์  และท่านย้ำเรื่อง  กรรมนี้  ก็เลยมีจิตศรัทธา  เป็นเจ้าภาพสร้างมหากฐินคนเดียว  เพราะเสื่อมใส  ศรัทธาว่าการทำบุญย่อมได้บุญ  การทำบาปย่อมได้บาป  บุญเมื่อทำแล้วย่อมเป็นที่พึ่งพาอาศัยของสัตว์ในโลกหน้าข้าพเจ้าจึงมีศรัทธาสละเงินที่ได้รับระหว่างทำงานอยู่กรมทางหลวงแผ่นดิน  4  ปี  เก็บหอมรอมริบไว้เป็นเจ้าภาพ  สร้างมหากฐินคนเดียว  และสร้างพระประธานสร้างเสริม  ในวัดเจริญจิต  บ้านโคกกลาง  จนหมดเงิน
  

หน้า 1/6
1 2 3 4 5 6  [ถัดไป]
[Go to top]dot
พระมหาธาตุ,พระบรมสารีริกธาตุ
dot
bulletเรื่องของพระบรมสารีริกธาตุ
dot
พระอสีติและพระอรหันตธาตุ
dot
dot
พระธาตุบูรพาจารย์ในยุคปัจจุบัน
dot
dot
เจดีย์พระธาตุทั่วไทยและทั่วโลก
dot
dot
หมวดหมู่สินค้า บุษบก บุษบกมาลา
dot
บุษบกมาลา
bulletบุษบกน่ารู้
bulletบุษบก BBC-02 A-B
bulletบุษบก BBC-04
bulletบุษบกมาลา
bulletบุษบก ขนาด 5 นิ้ว
bulletบุษบก ขนาด 6 นิ้ว
bulletบุษบก ขนาด 10 นิ้ว
bulletบุษบก ขนาด 15 นิ้ว
bulletบุษบก ขนาด 17 นิ้ว ปิดทอง
bulletบุษบก ขนาด 17 นิ้ว พ่นทอง
bulletบุษบก ขนาด 21 นิ้ว
bulletบุษบก ขนาด 25 นิ้ว
dot
หมวดหมู่สินค้า ผอบใส่พระธาตุ
dot
bulletผอบทรงโถน้ำมนต์
bulletผอบเลนส์ขยาย
bulletผอบขนาดเล็ก
bulletผอบ PC-07
bulletผอบ PC-09
bulletผอบ PC-15
bulletผอบทรงสูง PTC-12
bulletผอบทรงสูง PTC-15
bulletผอบขนาดใหญ่ 9 นิ้ว
bulletผอบแก้วคริสตัล
dot
หมวดหมู่สินค้า เจดีย์ใส่พระธาตุ
dot
bulletเจดีย์ JC-01
bulletเจดีย์ JC-02
bulletเจดีย์ JC-03
bulletเจดีย์ JC-05
bulletเจดีย์ JC-06
bulletเจดีย์ JC-07
bulletเจดีย์ JC-09
bulletเจดีย์ JC-12
bulletเจดีย์ JC-15
bulletเจดีย์ JC-22
bulletเจดีย์คริสตัล 5 นิ้ว
bulletเจดีย์ผอบ
dot
หมวดหมู่สินค้า งานลงยาโบราณ
dot
bulletงานลงยาประดับสั่งพิเศษ
bulletเจดีย์ฐานกลมลงยา
bulletเจดีย์ฐานแปดเหลี่ยมเล็ก
bulletเจดีย์ฐานแปดเหลี่ยมใหญ่
bulletโกศบรรจุอัฐิธาตุ
bulletแก้วทรงดอกบัวตูม
bulletแว่นแก้วเล็ก
bulletฐานแปดเหลี่ยมยอดเจดีย์
bulletแปดเหลี่ยมผอบ 12 เซน.
dot
หมวดหมู่สินค้า สั่งทำพิเศษ
dot
bulletงานประดับลายไทยพิเศษ
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ร้าน บุษบกทองคำ
ที่อยู่ :  เลขที่ 453 หมู่ 8 ถนน พาน -ป่าแดด.ตำบล :  สันติสุข อำเภอ : พาน
จังหวัด : เชียงราย     รหัสไปรษณีย์ : 57120
เบอร์โทร มือถือ :  0634246256
อีเมล : jedeethai@gmail.com
เว็บไซต์ :www.jedeethai.com