ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ราคาและการสั่งซื้อ

♦ โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM ชื่อบัญชี นาย สิงขร หิรัญคุปต์

ธนาคาร สาขา บัญชี เลขที่
กสิกรไทย ไอทีสแควร์ ออมทรัพย์ 762-2-12791-6
ไทยพาณิชย์ โฮมโปรประชาชื่น ออมทรัพย์ 378-2-00113-4
       
       
       หากท่านเลือกโอนเงินโดยผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร กรุณาส่งสำเนาใบ Pay-in มายัง jedeethai@hotmail.com 

เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว โทร.ติดต่อ 063 424 6256

 

หรือติดต่อ jedeethai@hotmail.com

 

รายการราคาสินค้า

 เจดีย์

เจดีย์ jc-01  แบบใสราคา ๑๘๐ บาท  แบบประดับคริสตัล ๒๙๐ บาท

เจดีย์ jc-02 แบบใสราคา ๓๒๐ บาท แบบประดับคริสตัล ๓๙๐ บาท

เจดีย์ jc-03 แบบใสราคา ๓๙๐ บาท  แบบประดับคริสตัล ๖๙๐ บาท

เจดีย์ jc-04 แบบใสราคา ๖๙๐ บาท แบบประดับคริสตัล ๙๙๐ บาท

เจดีย์ jc-05 แบบใสราคา ๑,๒๐๐ บาท  แบบประดับคริสตัล ๑,๘๐๐ บาท

เจดีย์ jc-06 แบบใสราคา ๒,๕๐๐ บาท แบบประดับคริสตัล ๓,๒๐๐ บาท

เจดีย์ jc-07 แบบใสราคา ๔,๕๐๐ บาท  แบบประดับคริสตัล ๖,๕๐๐ บาท

เจดีย์ jc-09 แบบใสราคา ๗,๕๐๐ บาท  แบบประดับคริสตัล ๙,๕๐๐ บาท

เจดีย์ jc-12 ราคาแบบใส ๑๓,๐๐๐ บาท  แบบประดับคริสตัล ๑๘,๐๐๐ บาท

เจดีย์ jc-15  ราคาแบบใส ๒๑,๐๐๐ บาท  แบบประดับคริสตัล ๒๙,๐๐๐ บาท

เจดีย์ jc-22 ราคาแบบใส ๔๕,๐๐๐ บาท  แบบประดับคริสตัล ๕๕,๐๐๐ บาท

 

 ผอบ

ผอบ pc-01 แบบใสราคา ๑๐๐ บาท   แบบประดับคริสตัล ๑๘๐ บาท

ผอบ pc-02  แบบใสราคา ๑๒๐ บาท  แบบประดับคริสตัล ๒๒๐ บาท

ผอบ pc-03 แบบใสราคา ๑๖๐ บาท  แบบประดับคริสตัล ๓๒๐ บาท

ผอบ pc-04 แบบใสราคา ๑๘๐ บาท แบบประดับคริสตัล ๔๙๐ บาท

ผอบ pc-05 แบบใสราคา ๒๙๐ บาท แบบประดับคริสตัล ๕๙๐ บาท

ผอบ pc-06 แบบใสราคา ๓๙๐ บาท  แบบประดับคริสตัล ๖๙๐ บาท

ผอบ pc-07 แบบใสราคา ๕๙๐ บาท  แบบประดับคริสตัล ๙๙๐ บาท

ผอบ pc-09 แบบใสราคา ๖๙๐ บาท แบบประดับคริสตัล ๑,๒๕๐ บาท

ผอบ pc-12 แบบใสราคา ๑,๗๐๐ บาท แบบประดับคริสตัล ๒,๒๐๐ บาท

ผอบ pc-15 แบบใสราคา ๒,๔๐๐ บาท แบบประดับคริสตัล ๓,๘๐๐ บาท

 

 

บุษบก

บุษบก BBC-02A ราคา 7,900 บาท   BBC-02B ราคา 5,500 บาท

บุษบก BBC-04 แบบพ่นทอง 7,900 บาท  แบบปิดทองคำเปลว 12,000 บาท

บุษบกขนาด 5 นิ้ว   งานพ่นทองราคา 17,000 บาท  งานปิดทองคำเปลวราคา 30,000 บาท

บุษบกขนาด 6 นิ้ว   งานพ่นทองราคา 24,000 บาท   งานปิดทองคำเปลวราคา 34,000 บาท

บุษบกขนาด 8 นิ้ว   งานพ่นทองราคา 28,000 บาท   งานปิดทองคำเปลวราคา 38,000 บาท

บุษบกขนาด 10 นิ้ว  งานพ่นทองราคา 35,000 บาท   งานปิดทองคำเปลวราคา 45,000 บาท

บุษบกขนาด 12 นิ้ว   งานพ่นทองราคา 40,000 บาท   งานปิดทองคำเปลวราคา 58,000 บาท

บุษบกขนาด 15 นิ้ว   งานพ่นทองราคา 70,000 บาท   งานปิดทองคำเปลวราคา 85,000 บาท

บุษบกขนาด 17 นิ้ว   งานพ่นทองราคา 80,000 บาท   งานปิดทองคำเปลวราคา 95,000 บาท

บุษบกขนาด 19 นิ้ว   งานพ่นทองราคา 100,000 บาท   งานปิดทองคำเปลวราคา 140,000 บาท

บุษบกขนาด 21 นิ้ว   งานพ่นทองราคา 170,000 บาท   งานปิดทองคำเปลว  210,000 บาท

บุษบกขนาด 25 นิ้ว  งานปิดทองคำเปลว 350,000 บาท

 

   ราคาสินค้านี้เป็นราคาสั่งผลิตต่อหน่วยหนึ่งชิ้นงาน ณ.ที่หน้าโรงงาน ยังไม่ได้รวมไปถึงค่าจัดส่งชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดdot
พระมหาธาตุ,พระบรมสารีริกธาตุ
dot
bulletเรื่องของพระบรมสารีริกธาตุ
dot
พระอสีติและพระอรหันตธาตุ
dot
dot
พระธาตุบูรพาจารย์ในยุคปัจจุบัน
dot
dot
เจดีย์พระธาตุทั่วไทยและทั่วโลก
dot
dot
หมวดหมู่สินค้า บุษบก บุษบกมาลา
dot
บุษบกมาลา
bulletบุษบกน่ารู้
bulletบุษบก BBC-02 A-B
bulletบุษบก BBC-04
bulletบุษบกมาลา
bulletบุษบก ขนาด 5 นิ้ว
bulletบุษบก ขนาด 6 นิ้ว
bulletบุษบก ขนาด 10 นิ้ว
bulletบุษบก ขนาด 15 นิ้ว
bulletบุษบก ขนาด 17 นิ้ว ปิดทอง
bulletบุษบก ขนาด 17 นิ้ว พ่นทอง
bulletบุษบก ขนาด 21 นิ้ว
bulletบุษบก ขนาด 25 นิ้ว
dot
หมวดหมู่สินค้า ผอบใส่พระธาตุ
dot
bulletผอบทรงโถน้ำมนต์
bulletผอบเลนส์ขยาย
bulletผอบขนาดเล็ก
bulletผอบ PC-07
bulletผอบ PC-09
bulletผอบ PC-15
bulletผอบทรงสูง PTC-12
bulletผอบทรงสูง PTC-15
bulletผอบขนาดใหญ่ 9 นิ้ว
bulletผอบแก้วคริสตัล
dot
หมวดหมู่สินค้า เจดีย์ใส่พระธาตุ
dot
bulletเจดีย์ JC-01
bulletเจดีย์ JC-02
bulletเจดีย์ JC-03
bulletเจดีย์ JC-05
bulletเจดีย์ JC-06
bulletเจดีย์ JC-07
bulletเจดีย์ JC-09
bulletเจดีย์ JC-12
bulletเจดีย์ JC-15
bulletเจดีย์ JC-22
bulletเจดีย์คริสตัล 5 นิ้ว
bulletเจดีย์ผอบ
dot
หมวดหมู่สินค้า งานลงยาโบราณ
dot
bulletงานลงยาประดับสั่งพิเศษ
bulletเจดีย์ฐานกลมลงยา
bulletเจดีย์ฐานแปดเหลี่ยมเล็ก
bulletเจดีย์ฐานแปดเหลี่ยมใหญ่
bulletโกศบรรจุอัฐิธาตุ
bulletแก้วทรงดอกบัวตูม
bulletแว่นแก้วเล็ก
bulletฐานแปดเหลี่ยมยอดเจดีย์
bulletแปดเหลี่ยมผอบ 12 เซน.
dot
หมวดหมู่สินค้า สั่งทำพิเศษ
dot
bulletงานประดับลายไทยพิเศษ
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ร้าน บุษบกทองคำ
ที่อยู่ :  เลขที่ 453 หมู่ 8 ถนน พาน -ป่าแดด.ตำบล :  สันติสุข อำเภอ : พาน
จังหวัด : เชียงราย     รหัสไปรษณีย์ : 57120
เบอร์โทร มือถือ :  0634246256
อีเมล : jedeethai@gmail.com
เว็บไซต์ :www.jedeethai.com