ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สวนเจติยาคีรีวัน article

สวนเจติยาคีรีวัน

  เพื่อเป็นพุทธบูชา และมีใจรำลึกอยู่ตลอดเวลาถึงพระพุทธวจนะของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าความที่ว่า“ พระอรหันต์ทั้งหลายอยู่ที่ใด....เป็นบ้านก็ตาม เป็นป่าก็ตาม ที่ลุ่มก็ตาม ที่ดอนก็ตาม ...ที่นั้นเป็นภูมิสถานน่ารื่นรมย์ “

    คณะกรรมการดำเนินงานสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ท่านพระอาจารย์จวน  กุลเชฏโฐ จึงได้พยายามจัดทำสวนตกแต่งไม่เฉพาะแต่บริเวณเนินดินรอบเจดีย์เท่านั้น หากได้ขยายการตกแต่งบริเวณไปโดยรอบเจดีย์อีกกว้างไกล

    ...โดยถือลานเจดีย์เป็นจุดศูนย์กลาง สายตาทอดแลไปสารทิศใด ก็ให้คาดคำนึงว่า จักมีสถานที่อันน่ารื่นรมย์อยู่ในสายตาตลอดไป...ที่ใดเป็นสระน้ำอยู่แล้ว ก็ขุดแต่งขยายให้เป็นสระอันกว้างใหญ่ ที่จะสะท้อนภาพเจดีย์ลงสู่ผิวน้ำใสให้ไหวระริกด้วยชีวิต...ที่ตื้นเขินก็ขุดลอกให้เป็นสระลึกโดยเฉพาะพงป่าบางตอนปกคลุมด้วยเถาวัลย์และต้นไม้หนาทึบต่อเมื่อรื้อแต่งเถาวัลย์ต้นไม้และขุดลอกพงหญ้าที่รกเรื้อออกกลับพบลำน้ำทอดตัวอยู่ตัดขอบด้วยสันพลาญหินอย่างงดงาม..ที่ใดเป็นลุ่มลึก ก็แบ่งเขตขุดแต่งเป็นสระส่วนหนึ่ง ถมดินให้เป็นสนามหญ้าอีกส่วนหนึ่ง

    สำหรับการจัดทำสวน ได้มีหลักการว่า เฉพาะบริเวณใกล้ ๆ เจดีย์ เช่น บนลานชั้นบนและลานชั้นกลางนั้น จะต้องไม่มีต้นไม้ใหญ่มาบดบัง เพื่อให้แสดงรูปลักษณ์ของเจดีย์ให้เห็นชัดถึงความสง่า สงัด โดยชัดแจ้ง ส่วนบริเวณโดยรอบให้คำนึงถึงต้นไม้และวัสดุพื้นบ้านของภูทอกและภาคอีสานเป็นลักษณะเด่นโดยตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ใบและไม้หอมตามควร

    ในหลักการนี้ การจัดสวนจึงได้แบ่งวิธีการจัดตามกลุ่มสถานที่ตั้งสวนดังนี้

      ๑. บริเวณลานชั้นบนโดยรอบเจดีย์ ๘ ด้าน ซึ่งถือเป็นบริเวณที่อยู่ใกล้องค์เจดีย์ที่สุด ใช้ไม้ประดับที่มีความสูงจากพื้นดินเพียงเล็กน้อย เช่น เฟื่องฟ้า ผกากรอง ดอนย่าชมพู ฟ้าประดิษฐ์ เกล็ดแก้ว และผักขมแดง ปูดาดด้วยกระดุมทองเลื้อยและเน้นหนักด้วยกลุ่มต้นอินทร์ถวาย ( พุดซ้อน ) แคระซึ่งออกดอกหอมอบอวล ถวายเป็นพุทธบูชาตลอดปี

 

    ๒. บริเวณลานเจดีย์ชั้นกลาง ซึ่งมีอยู่ ๔ มุมได้จัดเป็นสวนอย่างที่คำนึงว่า ควรจะต้องมีต้นไม้ซึ่งมีความสูงพอควรที่จะให้ร่มเงาได้บ้าง แต่ในขณะเดียวกันก็จะต้องไม่บดบังเจดีย์ ดังนั้นสวน ๒ มุมแรกด้านหน้าทางซ้ายและขวาขององค์เจดีย์ จึงใช้ ตะโก ซึ่งเป็นไม้ท้องถิ่นในป่าภาคอีสานเป็นหลัก ส่วนอีก ๒ มุมด้านหลังใช้ จันทน์ผา ซึ่งตามประวัติของท่าน จะมีขึ้นชุกชุมอยูตามป่า เขา และพลาญหินที่ท่านไปบำเพ็ญเพียรภาวนา ไม่ว่าจะเป็นที่ ดงหม้อทอง ถ้ำจันทน์ ถ้ำบูชา ภูวัว ภูสิงห์ หรือ ภูทอก

       สำหรับสวนทั้ง ๔ มุมเจดีย์นี้ได้ชะลอหินจากบนเชิงเขาภูทอกและบริเวณโดยใกล้ขึ้นไปตั้งบนเนินดิน เกาะกอดเป็นกลุ่มสวนหิน บางแห่งถ้าเป็นพลาญหินอันราบเรียบก็จัดวางเป็นแนวนอน ต่างบัลลังก์ภาวนาสำหรับผู้ใฝ่ในการบำเพ็ญพรต สอดแซมด้วย ไม้ดอก ไม้ประดับเน้นแสดงความหมายในชีวประวัติของท่านเรียงลำดับเวียนตามทักษิณาวรรตจากมุมขวาของเจดีย์โดยลำดับ คือ
 

        -    มุมแรก เน้นด้วยไม้ดอกไม้ประดับสีเหลือง อันเป็นสีสัญลักษณ์ของศาสนาประจำชาติไทย แสดงถึงความที่ท่านมีใจมุ่งมั่นอยู่ในร่มผ้ากาสาวพัสตร์ ประพฤติพรหมจรรย์เป็นศากยบุตรพุทธชิโนรสโดยแท้..ไม้ดอกไม้ประดับที่ปลูกไม้มุมนี้ คือ คีรีบูนเหลือง บานบุรีแคระ ผกากรองด่างเหลือง เข็มเหลือง โกสนเหลือง รางทอง กระดุมทอง ฯลฯ

       -    มุมที่สอง เน้นด้วยไม้ดอกไม้ประดับสีแดง อันเป็นสีโลหิต แห่งความองอาจ กล้าตาย แสดงถึงความมุมุ่งสู่ความหลุดพ้น  ภาวนาสละตายอย่างมอบกาย
ถวายชีวิต ด้วยความกล้าหาญเด็ดเดี่ยว ....ไม้ดอกไม้ประดับที่ปลูก คือ ชวนชม เข็มแดง ชบาแดง โป๊ยเซียนแดง ผักขมแดง ผกากรองแดง ดอนย่าแดง ฯลฯ

       -    มุมที่สาม เน้นด้วยไม้ดอกไม้ประดับสีขาว อันเป็นสีแห่งความบริสุทธิ์หลุดพ้น
แวดล้อมด้วยดอกไม้หอมให้กลิ่นแซ่ซ้องสาธุการเป็นพุทธบูชา...ไม้ดอกไม้ประดับที่ปลูก คือ เฟื่องฟ้าขาว ดอนย่าขาว บานเช้า ชบาขาว ผกากรองขาว โมก แก้ว สเลเต  ( มหาหงส์ ) เขี้ยวกระแต พุทธชาด เกล็ดแก้ว ฯลฯ
 
        -    มุมที่สี่ เน้นด้วยไม้ดอกไม้ประดับสีชมพู อันแสดงถึงความอุทัยเรื่อเรืองแห่งแสงธรรมที่ท่านบรรลุจนสิ้นสงสัยแล้วและเมตตาสั่งสอนต่อไปให้แก่ปวงศิษย์ ทั้งบรรพชิตและฆราวาส เกียรติคุณแผ่กำจายสว่างเจิดจ้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป เหมือนอาทิตย์อุทัยขึ้นเหนือขอบฟ้า และนับวันจะเรื่อเรืองเจิดจ้ายิ่ง ๆ ขึ้นเป็นแสงอาทิตย์กล้าแห่งเที่ยงวัน เป็นที่ประจักษ์ เป็นที่พึ่งที่ระลึกของมวลพุทธศาสนิกชนทั้งปวง.... ไม้ดอกไม้ประดับในมุมนี้ คือ เฟื่องฟ้าชมพู ดอนย่าชมพู ชบาชมพู ผกากรองชมพู เข็มชมพู หัวใจสีม่วง และก้ามปูชมพู ฯลฯ

      ๓. บริเวณต่อจากเนินองค์เจดีย์ทั้ง ๔ ด้าน ปลูกไม้ท้องถิ่นแห่งป่าภาคอีสาน เช่น ประดู่ อินทนิน เสลา เฉพาะบริเวณด้านหน้าสองข้างทางถนนทางเดินเข้าสู่เจดีย์ ปลูกมะม่วงนานาพันธุ์ เป็น “ ป่ามะม่วง “ หรือ “ สวนอัมพวัน “ อันร่มรื่น บริเวณที่ว่างชายเนินเจดีย์จัดทำเป็นสวนหย่อมสำหรับด้านซึ่งต่อเนื่องกับเขาภูทอก ซึ่งมี ต้นโพธิ์ ( ต้นอ่อนจากโคนต้นโพธิ์ตรัสรู้ที่พุทธคยา อินเดีย )

      ซึ่ง ท่านพระอาจารย์จวน ฯ ได้นำต้นกล้ามาปลูกไว้เอง ได้จัดนำหินศิลาก้อนใหญ่มาตั้งเป็น บัลลังก์ศิลา ให้เป็นอนุสติรำลึกถึงรัตนอาสน์ ที่ประทับของสมเด็จพระพุทธชินสีห์จอมไตรใต้พระศรีมหาโพธิ์ในคืนตรัสรู้พระอนุตตรสัมโพธิญาณ ณ พุทธคยาโพ้น ได้แต่งรอบบัลลังก์ศิลาใต้ต้นโพธิ์ด้วยไม้หอมนานาพันธุ์ เช่น ลั่นทม โมก แก้ว กระดังงา สเลเต มะลิ เขี้ยวกระแต อินทร์ถวาย ว่านหอม พุทธชาด ฯลฯ ซึ่งคงจะให้ดอกหอมถวายเป็นพุทธบูชาแก่ทั้งเจดีย์และต้นโพธิ์ตรัสรู้และเมื่อใกล้บริเวณเขาภูทอก สภาพสวนเหล่านี้ก็จะค่อยแปรเปลี่ยนไป จนในที่สุดกลายเป็นสวนป่าตามธรรมชาติเดิมของป่าเขาบริเวณนี้ เพื่อเหมาะแก่พระโยคาวจรเจ้าจักได้บำเพ็ญพรตภาวนาต่อไป

       ๔. บริเวณริมถนนด้านหน้าเจดีย์ ในเกาะกลางถนนทางเดินเข้าเจดีย์และสองข้างถนนทางเดินเข้าเจดีย์ ใช้ไม้ดอกไม้ประดับ ซึ่งจะคงทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศอันแห้งแล้งในฤดูร้อนแห่งอีสาน แต่ในขณะเดียวกันก็ให้กลิ่นหอม เช่น โมก แก้ว พิกุล พุดซ้อน และแต้มเติมด้วยสีสันแห่งความสดใส เช่น เฟื่องฟ้าชมพู ชวนชม เข็มสีต่าง ๆ บานชื่น บานบุรี พยัพหมอก ฟ้าประดิษฐ์ ผกากรองสีต่าง ๆ  เศรษฐีไซ่ง่อน หัวใจสีม่วง เกล็ดแก้ว ผักขมแดง ผักเป็ดแดง ปัตตาเวียสีต่าง ๆ ฯลฯ

      ๕. บริเวณสามเหลี่ยมจากปากทางเข้าวัด ซึ่งอยู่เบื้องขวาของเจดีย์ นอกจากสวนหย่อมเป็นระยะ ๆ แล้วได้จัดปลูกลั่นทมแดงและลั่นทมขาวเป็นกลุ่ม ๆ เรียกว่า “ สวนลั่นทม “ หรือ “ ลานลั่นทม “  ซึ่งจะให้กลิ่นหอมแห่งลั่นทมขจรขจายตลอดปี
 

      ๖. บริเวณเบื้องซ้ายตอนใกล้เนินเจดีย์ คงจัดทำเป็นสวนหย่อมเป็นระยะ ๆ เช่นกัน หากส่วนที่ไกลออกไปใกล้สระน้ำได้จัดทำเป็น “ สวนไทร “ หรือ “ สวนนิโครธาวัน “ ปัจจุบันไทรนานาชนิดที่ปลูกยังไม่เติบใหญ่ คงจะต้องรอเวลาต่อไปอีกระยะหนึ่ง กว่าจะเติบโตแผ่กิ่งก้านสาขาให้ความร่มเย็นได้เต็มที่

       ๗. บริเวณด้านหลังเจดีย์ เชิงบันได มีต้นโพธิ์ใหญ่ซึ่งได้ชะลอหินศิลาก้อนใหญ่มาจัดตั้งเป็นบัลลังก์ศิลาใต้ต้นโพธิ์และตกแต่งในลักษณะเดียวกับต้นโพธิ์ตรัสรู้เช่นกันสองข้างถนนด้านหลัง ซึ่งด้านหนึ่งเลียบชายเนินเจดีย์อีกด้านหนึ่งเลียบชายสระน้ำใหญ่ ต่างปลูกพิกุลเป็นระยะ ๆ ถือเป็นไม้หอมเพื่อเป็นพุทธบูชา ดาดพื้นด้วยพรมธรรมชาติสีเขียว แซมดอกเหลืองของกระดุมทองเลื้อย สลับด้วยไม้ดอกสีสดจ้าของดาวเรืองและหงอนไก่

      รอบสระน้ำใหญ่ นอกจากพิกุลแล้วได้ปลูกจำปีเป็นระยะ ๆ เช่นเดียวกัน สองข้างบันไดทางขึ้นทั้งด้านหน้าและด้านหลังขององค์เจดีย์ ปลูกจำปีและจำปาซึ่งในระหว่างนี้เริ่มให้ดอกบานหอมจรุงใจแทบตลอดเวลา

 

เจดีย์หลวงปู่จวน กุลเชฏโฐ


 
วัดเจติยาคิรีวิหาร (ภูทอก)

ประวัติความเป็นมาของภูทอก article
ประวัติวิธีการสร้างภูทอก article
วัดเจติยาคิรีวิหาร ( ภูทอก ) และสถานที่ควรวิเวกโดยรอบ article
เจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่จวน กุลเชฏโฐ article
ห้องพิพิธภัณฑ์ article
มณฑปพระธาตุหลวงปู่จวน กุลเชฏโฐ article
พระธาตุหลวงปู่จวน กุลเชฏโฐ articledot
พระมหาธาตุ,พระบรมสารีริกธาตุ
dot
bulletเรื่องของพระบรมสารีริกธาตุ
dot
พระอสีติและพระอรหันตธาตุ
dot
dot
พระธาตุบูรพาจารย์ในยุคปัจจุบัน
dot
dot
เจดีย์พระธาตุทั่วไทยและทั่วโลก
dot
dot
หมวดหมู่สินค้า บุษบก บุษบกมาลา
dot
บุษบกมาลา
bulletบุษบกน่ารู้
bulletบุษบก BBC-02 A-B
bulletบุษบก BBC-04
bulletบุษบกมาลา
bulletบุษบก ขนาด 5 นิ้ว
bulletบุษบก ขนาด 6 นิ้ว
bulletบุษบก ขนาด 10 นิ้ว
bulletบุษบก ขนาด 15 นิ้ว
bulletบุษบก ขนาด 17 นิ้ว ปิดทอง
bulletบุษบก ขนาด 17 นิ้ว พ่นทอง
bulletบุษบก ขนาด 21 นิ้ว
bulletบุษบก ขนาด 25 นิ้ว
dot
หมวดหมู่สินค้า ผอบใส่พระธาตุ
dot
bulletผอบทรงโถน้ำมนต์
bulletผอบเลนส์ขยาย
bulletผอบขนาดเล็ก
bulletผอบ PC-07
bulletผอบ PC-09
bulletผอบ PC-15
bulletผอบทรงสูง PTC-12
bulletผอบทรงสูง PTC-15
bulletผอบขนาดใหญ่ 9 นิ้ว
bulletผอบแก้วคริสตัล
dot
หมวดหมู่สินค้า เจดีย์ใส่พระธาตุ
dot
bulletเจดีย์ JC-01
bulletเจดีย์ JC-02
bulletเจดีย์ JC-03
bulletเจดีย์ JC-05
bulletเจดีย์ JC-06
bulletเจดีย์ JC-07
bulletเจดีย์ JC-09
bulletเจดีย์ JC-12
bulletเจดีย์ JC-15
bulletเจดีย์ JC-22
bulletเจดีย์คริสตัล 5 นิ้ว
bulletเจดีย์ผอบ
dot
หมวดหมู่สินค้า งานลงยาโบราณ
dot
bulletงานลงยาประดับสั่งพิเศษ
bulletเจดีย์ฐานกลมลงยา
bulletเจดีย์ฐานแปดเหลี่ยมเล็ก
bulletเจดีย์ฐานแปดเหลี่ยมใหญ่
bulletโกศบรรจุอัฐิธาตุ
bulletแก้วทรงดอกบัวตูม
bulletแว่นแก้วเล็ก
bulletฐานแปดเหลี่ยมยอดเจดีย์
bulletแปดเหลี่ยมผอบ 12 เซน.
dot
หมวดหมู่สินค้า สั่งทำพิเศษ
dot
bulletงานประดับลายไทยพิเศษ
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ร้าน บุษบกทองคำ
ที่อยู่ :  เลขที่ 453 หมู่ 8 ถนน พาน -ป่าแดด.ตำบล :  สันติสุข อำเภอ : พาน
จังหวัด : เชียงราย     รหัสไปรษณีย์ : 57120
เบอร์โทร มือถือ :  0634246256
อีเมล : jedeethai@gmail.com
เว็บไซต์ :www.jedeethai.com