ReadyPlanet.com
dot dot
dot
พระธาตุหลวงปู่จวน กุลเชฏโฐ article

พระธาตุนั้นได้แยกตามลักษณะสัณฐานและสีเป็น ๖ กลุ่ม

กลุ่ม ๑     
พระธาตุ – ลักษณะเป็นแก้วใสประดุจเพชรรวมทั้งองค์ที่เป็นผลึกแก้ว แต่ยังไม่ใสดุจเพชรเต็มที่ด้วย

พระธาตุหลวงปู่จวน กุลเชฏโฐ พระธาตุเพชร

 

พระธาตุหลวงปู่จวน กุลเชฏโฐ
 

 

กลุ่ม ๒          
    พระธาตุ – ลักษณะดังเมล็ดข้าวโพด มีสีขาว และสีหม้อใหม่ ลักษณะเป็นเงามัน สมบูรณ์แล้วและบางองค์ที่ยังเป็นสีขาว เทา ผิวยังขรุขระบ้าง แต่รูปลักษณะเห็นชัดว่า เป็นรูปเมล็ดข้าวโพด คงจะเป็นเงา มัน สมบูรณ์ในเวลาไม่นานนัก

พระธาตุหลวงปู่จวน กุลเชฏโฐ

 

พระธาตุหลวงปู่จวน กุลเชฏโฐ

 


กลุ่ม ๓           
    พระธาตุ – ลักษณะสีดำเป็นมันเลื่อมและมีสีเทาแก่ซึ่งคงจะแปรสภาพเป็นสีดำต่อไป

พระธาตุหลวงปู่จวน กุลเชฏโฐ

 

พระธาตุหลวงปู่จวน กุลเชฎโฐ
  

 

กลุ่ม ๔            
พระธาตุ – จากเส้นเกศาและเส้นเกศาซึ่งกำลังรวมตัวจะเป็นพระธาตุ

พระธาตุหลวงปู่จวน กุลเชฏโฐ

 

พระธาตุหลวงปู่จวน กุลเชฏโฐ
 

 

 กลุ่ม ๕           
    พระธาตุ – ลักษณะคงสภาพตามรูปของอัฐิและอัฐิที่กำลังแปรสภาพจะเป็นพระธาตุ

พระธาตุหลวงปู่จวน กุลเชฏโฐ

 

พระธาตุหลวงปู่จวน กุลเชฏโฐ
 

 

กลุ่ม ๖           
    พระธาตุ – ลักษณะและสีนานาชนิด มีทั้ง
-    ลักษณะ... กลม รี ยาว ดั่งเมล็ดข้าวโพด เป็นเงามันเลื่อมดั่งมุกดา ใสดุจแก้ว ขุ่นทึบ
-    สี....ขาว  เขียวไข่นกการะเวก ดำ เทา เหลืองอำพัน และชมพู เป็นอาทิ
 

พระธาตุหลวงปู่จวน กุลเชฏโฐ

 

พระธาตุหลวงปู่จวน กุลเชฏโฐ
 
วัดเจติยาคิรีวิหาร (ภูทอก)

ประวัติความเป็นมาของภูทอก article
ประวัติวิธีการสร้างภูทอก article
วัดเจติยาคิรีวิหาร ( ภูทอก ) และสถานที่ควรวิเวกโดยรอบ article
เจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่จวน กุลเชฏโฐ article
สวนเจติยาคีรีวัน article
ห้องพิพิธภัณฑ์ article
มณฑปพระธาตุหลวงปู่จวน กุลเชฏโฐ articledot
พระมหาธาตุ,พระบรมสารีริกธาตุ
dot
bulletเรื่องของพระบรมสารีริกธาตุ
dot
พระอสีติและพระอรหันตธาตุ
dot
dot
พระธาตุบูรพาจารย์ในยุคปัจจุบัน
dot
dot
เจดีย์พระธาตุทั่วไทยและทั่วโลก
dot
dot
หมวดหมู่สินค้า บุษบก บุษบกมาลา
dot
บุษบกมาลา
bulletบุษบกน่ารู้
bulletบุษบก BBC-02 A-B
bulletบุษบก BBC-04
bulletบุษบกมาลา
bulletบุษบก ขนาด 5 นิ้ว
bulletบุษบก ขนาด 6 นิ้ว
bulletบุษบก ขนาด 10 นิ้ว
bulletบุษบก ขนาด 15 นิ้ว
bulletบุษบก ขนาด 17 นิ้ว ปิดทอง
bulletบุษบก ขนาด 17 นิ้ว พ่นทอง
bulletบุษบก ขนาด 21 นิ้ว
bulletบุษบก ขนาด 25 นิ้ว
dot
หมวดหมู่สินค้า ผอบใส่พระธาตุ
dot
bulletผอบทรงโถน้ำมนต์
bulletผอบเลนส์ขยาย
bulletผอบขนาดเล็ก
bulletผอบ PC-07
bulletผอบ PC-09
bulletผอบ PC-15
bulletผอบทรงสูง PTC-12
bulletผอบทรงสูง PTC-15
bulletผอบขนาดใหญ่ 9 นิ้ว
bulletผอบแก้วคริสตัล
dot
หมวดหมู่สินค้า เจดีย์ใส่พระธาตุ
dot
bulletเจดีย์ JC-01
bulletเจดีย์ JC-02
bulletเจดีย์ JC-03
bulletเจดีย์ JC-05
bulletเจดีย์ JC-06
bulletเจดีย์ JC-07
bulletเจดีย์ JC-09
bulletเจดีย์ JC-12
bulletเจดีย์ JC-15
bulletเจดีย์ JC-22
bulletเจดีย์คริสตัล 5 นิ้ว
bulletเจดีย์ผอบ
dot
หมวดหมู่สินค้า งานลงยาโบราณ
dot
bulletงานลงยาประดับสั่งพิเศษ
bulletเจดีย์ฐานกลมลงยา
bulletเจดีย์ฐานแปดเหลี่ยมเล็ก
bulletเจดีย์ฐานแปดเหลี่ยมใหญ่
bulletโกศบรรจุอัฐิธาตุ
bulletแก้วทรงดอกบัวตูม
bulletแว่นแก้วเล็ก
bulletฐานแปดเหลี่ยมยอดเจดีย์
bulletแปดเหลี่ยมผอบ 12 เซน.
dot
หมวดหมู่สินค้า สั่งทำพิเศษ
dot
bulletงานประดับลายไทยพิเศษ
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ร้าน บุษบกทองคำ
ที่อยู่ :  เลขที่ 453 หมู่ 8 ถนน พาน -ป่าแดด.ตำบล :  สันติสุข อำเภอ : พาน
จังหวัด : เชียงราย     รหัสไปรษณีย์ : 57120
เบอร์โทร มือถือ :  0634246256
อีเมล : jedeethai@gmail.com
เว็บไซต์ :www.jedeethai.com